Styremøte 24. november 2010

Styremøtereferat 24.11.10.

Til stede: Kolbjørn, Gunn, Kjell Thore, Karl Johan, Haldis, Turid Wenche og Gunnlaug.

Vi startet med en hyggelig omvisning i huset hvor vi fikk se Haldis sine ”klenodier”, mange interessante ting som også hadde en historie.

Sak 67 Innkalling og saksliste godkjent. Haldis meldte en sak til eventuelt.

Sak 68 Referat fra siste styremøte. Sverre har fixa datamaskinen. Gunnlaug spør Gisela Lindahl om hun kan snakke om draktregistrering på årsmøtet. Kolbjørn foreslår at vi arrangerer et litt større kurs i slektsforskning over nyttår.

Sak 69 Referater. Ref. invitasjon til nettverksmøte om tradisjonsbundet naturbruk. Vi har fått 2500 kr i kulturmidler. Hjemmesida vår er ikke helt ”oppe og går”. Prøver å finne noen vi kan leie til å oppdatere den.
Revisjon av kommunedelplan Leknes, ivaretakelse av historiske funn. Karl Johan snakker med Johan Sirnes og gir et svar.

Sak 70 Idedugnad aktiviteter 2011.
-rydding av kontor
-oppgradering heimesida
-legge til rette for folk som ønsker å jobbe med slektsgransking
-havskillemerkene
-temakveld med Rune Andreassen om Halvor Gustavsens
arbeider. Avklare tidspunkt med Mimmi.
-lokalavisstoff fra Annar Gran.
-registrering av butikker på 50-tallet.

Turer:
-vårtur til Utakleiv på den eldste veien
med orientering om gården Utakleiv og Esholmane
-Bjørnarøya
-Holsøya

Sak 71. Årsmøtet. Robert Solberg har et innslag om folkemusikk. Styret foreslår å øke kont. Til kr 325.

Sak 72. Eventuelt. Salg av bøker og kalendere til medlemmer.
Vedtak: Medlemmer får kjøpt årboka til kr. 150 og kalenderen til kr. 70 ved henvendelse til styret.

Setter reklameannonse for årboka med bilde i Lofot-Tidende.

Haldis hadde vært i møte med Nils Kaltenborn og sett på arkivet til ”Gamle Stamsund”. Haldis hadde laget et forslag til en avtale om overtakelse. Styret hadde ingen innvendinger til avtalen.

Skaftnes. Vi innkaller samarbeidspartnere til et møte om Skaftnesdagen for å diskutere om vi skal ha Skaftnesdag hvert år eller om vi skal endre noe.

Møtet slutt kl 21 35.

Nydelig kaffe og mat hos Haldis. Til slutt fikk vi se bilder fra ruiner på Cicilia.