Styret i Vestvågøy Historielag pr. 2022

Har du tilbakemeldinger, bruk kontaktskjemaet, ring eller send e-post til noen i styret.

Funksjon Navn Adresse Kontakt
Leder Steinar Nilsen Haakon Tvetersvei 50, 0686 Oslo

Tlf.: 99239525
Epost: vhl@live.no

Nestleder Eldar Stig Andersen Uttakleivveien 291, 8370 Leknes Tlf.: 45891804

Kasserer/regnskap

 

 

 
Styremedlem Ing-Wenche Andreassen Legdvn. 36B, 8372 Gravdal Tlf.: 41314523
Styremedlem Sigfus Kristmannsson Einlia 22,  8370 Leknes

Tlf. 91716450

Sekretær Anita Dunvold Vikingeveien 271, 8360 Bøstad  Tlf. 94277989
Vara til styret Tore Haug Gjerneshaugen 13,  8373 Ballstad

Tlf.: 90519979

Revisor Arne Christoffersen    
Revisor Roy Grønbech    

Varamedlem

Kjell Oscar Straum    
Valgkomite Søren Fr. Voie    
  Inge Elvebakk    
  Gretha Ramberg