Styret i Vestvågøy Historielag pr. 2022

Har du tilbakemeldinger, bruk kontaktskjemaet, ring eller send e-post til noen i styret.

Funksjon Navn Adresse Kontakt
Leder Steinar Nilsen Haakon Tvetersvei 50, 0686 Oslo

Tlf.: 99239525
Epost: vhl@live.no

Nestleder Eldar Stig Andersen Uttakleivveien 291, 8370 Leknes Tlf.: 45891804

Kasserer/regnskap

Lisbeth Klausen

Fygleheia 12, 8370 Leknes

Tlf: 90012508
Styremedlem Tore Haug Gjerneshaugen 13, 8373 Ballstad Tlf.: 90519979
Styremedlem Sigfus Kristmannsson Einlia 22,  8370 Leknes

Tlf. 91716450

Sekretær Anita Dunvold Vikingeveien 271, 8360 Bøstad  Tlf. 94277989
Vara til styret Ing-Wenche Andreassen Legdvn. 36B,  8372 Gravdal Tlf. 41314523
Revisor Arne Christoffersen    
Revisor Roy Grønbech    

Varamedlem

Kjell Oscar Straum    
Valgkomite Søren Fr. Voie    
  Inge Elvebakk    
  Greta Hansen