Styremøte 13. oktober 2010

Styremøtereferat i VHL onsdag 13. oktober 2010 kl. 1800.

Til stede: Turid Wenche Pedersen, Ottar Løvdal, Haldis Waag, Kolbjørn Bugge og Karl J. Solheim.

Sak 58/10: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 59/10: Referat styremøte 1/9: "Kivle -VHS" etterlyses gjennom lokalavisa.

Sverre fikser mer RAM på datamaskinen.
Tove Sletteng:
Registrering av gamle klær i Vv.øy. Hun kan orientere på årsmøtet.
Temakveld i lokalradioen i desember - hvis den overlever?
Slektsgranskingskurs følges opp av lederen.
Restaurering av skillemerker: Møte 2/9 - saken er i godt gjenge, men den må følges
opp til våren. St.sund og Valberg gjort godt forarbeid, og det samme kan sies om Kurt Markussen.
Gamle St.sund: Historielaget overtar arkivpapirene (Kaltenborn )

Sak 60/10: Diverse trivelige mailer om VHL samt forespørsler etter personer fra gammel tid (lederen orienterte).

Sak 61/10: Ryddeprosjektet utsettes til etter årsmøtet. (25 eksemplarer av hver utgave beholdes).

Sak 62/10: Temakvelder: 20. Oktober> forarbeidet til Gunnar Ingolf Pettersens foredrag er utført.
10. november: Presentasjon av Lófotr og litt stas på Kåre Ringstads arbeider.

Sak 63/10: Pakking av kalender og Lofotr + årsmøtesakliste forberedes (vedlegges bøkene).
Tilbud på konvolutter innhentes. Pakkedato bestemmes når bøkene foreligger.

Sak 64/10: Årsmøtet avholdes 26. januar 2011.
Eventuelt kort styremøte i forkant av årsmøtet 1900. Møtested "Surprise" (hvis mulig).

Sak 65/10: Rutiner i forbindelse med betaling av regninger til VHL.
Kolbjørn tar en prat med kassereren.

Sak 66/10: Eventuelt: Skaftnes som utstillingsobjekt for skoleelever og fremmede.
Neste møte avholdes hos Haldis Waag onsdag 24. november til vanlig tid.
Juletallerken for styret i begynnelsen av desember.

Møtet slutt kl. 1945.
Referent Karl J. Solheim