Register til årboka 1978-2023

Kronologisk register til årboka Lófotr. Registeret dekker årene 1978-2023:

Forfatter Emne År Side
Jahn-Arild Skogholt Kvinne i fjære 1978 3
Kåre Ringstad Offersøya – En attraktiv øy i steinalderen 1978 4
Kolbjørn Lorentzen Erkestolens jordeiendommer på Vestvågøy ca. 1430 1978 10
Ragnvald Rystad Litt om Borge og Valbergs skolehistorie 1978 16
Olav Svenning En legeberetning fra gammel tid 1978 20
Oskar Juul Straum Overtru eller? 1978 22
Dagmar Blix Finn-leikarane på Steine 1978 25
Oskar Juul Straum Fiskarliv 1978 28
Dagmar Blix Det som gammelsmeden fortalte 1978 31
Signe Wulff Lorentzen Han e´ skor´n førr tungbandet 1978 36
Oskar Juul Straum Saupstadfossen Elektrisitetsverk til minne 1978 39
Gunnar Joakimsen Opptakten til historielaget 1978 51
Leiv Selnes Litt om museet vårt 1978 54
Conrad Hol Sangen om Lofoten 1979 3
Sverre Olav Johansen De eldste opplysninger om oldfunn og fornminner . . . . 1979 4
Alsing Wik Æsholman 1979 12
Kåre Ringstad Æsholman – en epilog 1979 20
Ottar Rist Fra Valbergs kirkehistorie 1979 21
Olav Zakariassen ”General Subarow” 1979 31
Sverre Olav Johansen Gamle boplasser i utmarka på Skjerpen øvre i Borge 1979 33
Leiv Selnes Ei sørgjevise frå Rolvsfjord 1979 38
Birger Val Uforglømmelig minne fra fiskeværet Borgvær ... 1979 41
Dagmar Blix Utbor og skrømt 1979 49
Olav Zakariassen Gammel-lensmannen og spritsmugling 1979 52
I. Madsen Nils Larsa 1979 55
Leiv Selnes Årsmelding 1978 Vestvågøy museum 1979 59
Kolbjørn Lorentzen Norlandia-kartet 1979 62
Leiv Selnes Litt om museet vårt 1979 64
Jens Riksheim I Lofoten 1880 1980 4
Sverre Olav Johansen Gravplassen på Holsøya i Buksnesfjorden 1980 7
Kjell Oskar Straum ”Finngan - overtru” 1980 22
Dagmar Blix Fimbulvintrar 1980 24
Kjell Tore Sletteng Simon Hansen, Borgfjord 1980 27
Bjarne Elstad Ein stormdag på havet utafor Vestresand 1980 28
Kjell Tore Sletteng Karen Borgfjord. Den første kvinnelige fotogr. i Borge 1980 30
John Statle Om ekstraskatt og dårlige tider i Borge og Valberg . . 1980 30
Bjarne Sandøy Frå Yttersida i gamle dagar 1980 37
Kaare Kristiansen Den glemte bauta 1980 42
Kjell Oskar Straum Levemåte og arbeid omkring 1914 1980 46
Edvarda Offersøy Forlis i Nappstraumen 1980 51
Lofotposten Du bamse brakar 1980 54
Kjell Oskar Straum Birger Val – 80 år 1980 55
Einar Fyhn Til Høvedsmann Birger frå Borge 1980 56
Leiv Selnes Nytt fra Vestvågøy museum 1980 57
Eilif Pettersen Historielaget besøker historiske steder i Vestvågøy 1980 62
Olav Zakariassen Da to lensmenn ble narret. Historie fra krigsåret 1944 1980 64
Johan Nilsen og Hagb. Elstad En grufuld nat paa hvælvet 1980 68
Ragnvald Rysrad Nordland Amtskole Vold i Buksnes 1980 72
Gunnar Seland Lofotfiskeren 1981 4
Ingegerd Larssen m.fl. Nytt vikingetidsfunn på Borg fra ca. 800 e. Kr. 1981 6
Peder Saupstad Uvær og landligge på Æsholmen 1981 10
Eldbjørg Blix Ackermann Lofotbunaden 1981 12
Haavard Hansen ”Nordlandenes Aesculop” Prof. Eric Gerhard Schytte 1981 16
Kjell Oskar Straum Historien om R.s. ”J. M. Johansen” 1981 34
Kjell Oskar Straum Vegen som ikke ble ferdigbygd! 1981 39
Dag Nævestad Marin – Arkeologisk undersøkelse i Borgpollen . . . 1981 40
Kjell Oskar Straum Kulturprisen til Dagmar Blix og Signe Lorentzen 1981 46
Leiv Selnes Nytt fra Vestvågøy museum 1981 54
Eldbjørg Blix Ackermann Historielagets besøk på Moland i Valberg 1981 58
Signe Wulff Lorentzen Nokre namn på mark og gardar i Bergsdal og Holsdal 1981 59
Olav Zakariassen ”Gullfisken”s forlis 1981 63
Kaare Kristiansen Den gang det ble storkarsjul hos Jens på Haugen 1981 65
Jakob J. Møller Lofoten i eldre steinalder 1982 6
Lofotposten På Æsholmene for 70 år siden 1982 13
Eric Gerhard Schytte Pro memoria (Hol og Buksnes kirker) 1982 16
Austin E. H. Amerikabrev 1982 18
Tore Ravn Statle Det er så mangt mellom himmel og jord 1982 22
Leiv Selnes Nytt fra Vestvågøy museum 1982 24
Eilif Pettersen Forlis. Et drama fra virkeligheten 1982 28
Kåre Ringstad Eldre steinalder også på Vestvågøy? 1982 35
Hans Svendsen Etter krigens slutt og Etter fiskets slutt 1982 37
Dagmar Blix Leit etter livet 1982 38
Eldbjørg Blix Ackermann Mor 1982 4
Olav Zakariassen Guanosamling 1982 41
Leiv Selnes Litt om pomorhandelen 1982 46
Elise Holmstad Glimt fra en jordmors virke i Valberg 1982 52
Eldbjørg Blix Ackermann Ordtak 1982 54
Kjell Tore Sletteng Historielaget besøker Holsøya 1982 55
Kaare Kristiansen Huldrekua og mannen som ville lære å sette fast tyven 1982 56
Tore Ravn Statle ”Rasmus, - sjænk sjipper`rn” 1982 59
Oskar Juul Straum Barneminner 1982 60
Edvard Pedersen Til ungdomslaget ”Fremmad”s 25-års jubileum 1954 1982 62
Kjell Tore Sletteng Gammelsykehuset på Gravdal 1982 63
Ingegerd Larssen m.fl. De arkeologiske utgravingene på Borg 1983 1983 7
Edevard Odden Ferietur 1983 4
Kåre Ringstad Gravrøysene i byggefelt ved skolene på Leknes 1983 17
Eldbjørg Blix Ackermann Gammel oppskrift på gulrot-marmelade 1983 20
Alsing Wik Vik - ligger på vestsida av øya og har åpent hav mot ... 1983 21
John Statle Vestvågøy år 1814 1983 24
Kjell Tore Sletteng Torving i gamle dager 1983 30
Kjell Oskar Straum Torvføring på yttersida 1983 35
Kåre Ringstad Telegrafbrakka på Leknes 1983 36
Leiv Selnes Nytt fra Vestvågøy museum 1983 39
Kaare Kristiansen Den gamle fiskarheimen på Ure 1983 44
Alsing Wik Et skipsforlis 1983 46
Eldbjørg Blix Ackermann Menkan eller veksan måne 1983 49
Nora Borgvatn Haustarbeid på gården da eg vá lita vekje 1983 52
Eldbjørg Blix Ackermann Ordtak 1983 57
Peder Saupstad til K.O.Straum Ei farefull ferd med åttring fra Mærvoll til Eggum 1983 58
Edevard Odden Ungdomsminne fra Valberg 1983 63
Gunnar Seland Revy i anledning Lysfesten i Borge 21. oktober 1934 1984 4
Ingegerd Larssen m.fl. De arkeologiske utgravingene på Borg 1984 1984 7
John Statle Erik Andreas Colban 1984 13
Einar Nesje Keiserbesøket 1984 17
Kaare Kristiansen En uvanlig sterk mann 1984 19
Reidar Prestvik Minne frå Stamsund 1984 22
Astrid Botolfsen Russeleiren på Ostad 1984 36
Alsing Wik Ordførere i Buksnes 1838 – 1962 1984 39
Tore Ravn Statle Richard Olsen, Utakleiv. En historie fra siste verdensk. 1984 47
Johan Helnes Utskrift fra utskiftningsprot. for Lofoten og Vesterålen 1984 51
Nora Borgvatn Haustarbeid på gården da eg vá . . .(forts. fra bok 1983) 1984 52
Helge Blix Historielaget på fjelltur 1984 59
Leiv Selnes Nytt fra Vestvågøy museum 1984 64
Kåre Ringstad Historielaget på nytt besøk på Borg 1984 69
Nils Johansen Et minne fra Offersøya og Sversvika 1984 70
Yngvar Dahl Høynes Kvinnefrigjøring på1700 tallet 1985 13
Kjell Tore Sletteng En side fra kassadagboka til skredder Daniel Nilsen 1985 17
Johan Sirnes Fuglelivet i Borgvær omkring 1850 1985 18
Alsing Wik Sammenslåing av kommunene i Vestvågøy 1963 1985 26
Magne Monsen Stedsnavn fra Unstad 1985 32
Edevard Odden Stamsundsangen 1985 39
Leiv Selnes Nytt fra Vestvågøy museum 1985 40
Eldbjørg Blix Ackermann Feskar og draug 1985 43
Kjell Oskar Straum Den store springfloa i Lofoten anno 1901 1985 46
Eilif Nilssen Med pollenanalyse etter gammel jordbrukskultur . . . 1985 5
Nils Johansen v/Kåre Ringstad Kokkglunt på fraktebåten ”Uroa” 1985 51
Eldbjørg Blix Ackermann Gåter 1985 55
Peter Flakstad / Kåre I. Skulbru Historielagets utflukter i 1985 1985 56
Nils Johansen Linefiske med Dorryskøyte 1985 59
Lilly Lindgaard På kirkeveg til Buksnes 1. juledag 1930 1985 60
Kjell Oskar Straum Fra Eric Gerhard Schyttes korrespondanse på 1700 ... 1985 62
Johan Helnes Den gamle skolestua 1985 64
Reinhard Mook Temperaturmønstre etter målinger foretatt på Bøstad . . 1986 3
Kjell Tore Sletteng Motoråttring ved Spanstein, Ballstad 1986 8
Odd Nylund Tarebrenning på yttersida av Lofoten 1986 10
Kåre Ringstad Vikingebrua ved Strømgård 1986 13
John Statle Litt om gamle skifte- og auksjonsprotokoller med . . . . 1986 14
Eldbjørg Blix Ackermann Julestria i faren tid 1986 20
Østlandsposten Tjølling-mannen som reiste nordpå for å finne eldorado 1986 34
I. Saupstad Fredriksen To gamle kveldsbønner 1986 37
Leiv Selnes Nytt fra Vestvågøy museum 1986 38
Kaare Kristiansen En ”grisehistorie” 1986 42
Ingegerd Larssen m.fl. Arkeologiske utgravinger på Borg 1986 1986 44
Kåre Ringstad Et glimt fra de gode gamle dager 1986 50
Kåre Ringstad Draktspennen fra Kartfjorden 1986 51
Harald Bergstrøm En dag i land og på Lofothavet i 20-årene 1986 53
Alsing Wik Deling av kommunene Hol og Buksnes i 1919 – Borge 1986 66
Ukjent Overtru 1986 68
Ukjent Kvess på tunga 1986 68
Kåre Ringstad Storbåthallaren/Storbåthellaren 1986 69
Tore Ravn Statle Ulykka på Reppevatnet 1986 71
Kaare Kristiansen Hva skjedde når odelsgutten uteble 1986 74
Kjell Oskar Straum Møte i Borge Herredsstyre 23. mai 1845 1986 79
Kjell Oskar Straum Gammel rorbu fra Kleivan i Borge 1986 81
Kåre Ringstad Historielagets utflukter i 1986 1986 82
Conrad Hol Godt Nyttår 1987 2
D. Moe og K.-D. Vorren Havstandsendringer og klimaforhold mellom 10000 ... 1987 3
Johan M. Nordhagen Dialektuttrykk 1987 10
Nils Johansen En sann julefortelling fra gamle dager 1987 11
Kjell Oskar Straum Mållaget Vårvon og bygging av eige hus 1987 13
Kjell Oskar Straum Frå avisa Tolken 1987 21
Kaare Kristiansen En virkelig vasskur 1987 25
Ingegerd Larssen m.fl. Arkeologiske utgravinger på Borg 1987 1987 27
Kåre Ringstad Foredrag om utgravingene på Borg 1987 27
Julian Strømnes Historielagets utflukter 1987 1987 32
Thorolv Rasmussen Borgepollsilda 1987 37
Kaare Kristiansen Litt om spermhval og vågehval 1987 45
Nils Johansen Offersøya før første verdenskrig 1987 48
Leiv Selnes Vestvågøy Museum. 25 år, eit attersyn 1987 52
Leiv Selnes Nytt frå Vestvågøy museum 1987 57
Julian Strømnes Viktige arbeidsoppgåver for Vestvågøy Historielag 1987 60
Nils Johansen Fra storkomfyren og gruas tidsalder 1987 62
Hermann Fjelltun ”Borga” på Eggum – Krigens tyske radaranlegg 1987 65
Julian Strømnes Reparasjon og fredning av ”Borga” på Eggum 1987 69
Odd Nylund Tinnhollet nær Saupstadtinden 1987 70
Yngvar Dahl Høynes Abel Eliassens alder 1987 71
Kari Joakimsen Yngvar Dahl Høynes 1987 72
Kjell Tore Sletteng Kaare Kristiansen fra Sennesvik 1987 73
Kjell Oskar Straum Lærfabrikken i Stamsund 1987 74
Alsing Wik Gjeterminner fra utbygda 1987 75
Yngvar Dahl Høynes En gammel skolemesterkontrakt 1987 78
Reinhard Mook Fortsatt klimaundersøkelser på Vestvågøy 1987 81
Nils Johansen Hjemmefiske i gamle dager 1987 83
Eldbjørg Blix Ackermann Tru og overtru om fødselsmerker, fallsott og haremynt 1987 85
Alsing Wik Auksjonsplakat 1987 88
Kari Joakimsen Kulturkveld 1987 89
Astrid Botolfsen/v. Ringstad Han Hertvik og julehandelen 1987 9
G. Phil Salme 1987 91
Edvard Valberg Tankar på Tinden 1988 3
Kjell Oskar Straum Lofotens viktigste transportmiddel. ”Lokalen” og . . . . 1988 5
Halvor Gustavsen (Idelius) Møln-elva 1988 8
Herbjørn Alstad Harrver 1988 12
Yngvar Dahl Høynes Christen Herdagsens 2. kongebrev 1988 18
Kjell Oskar Straum Raskatastrofen på Steine i 1906 1988 20
Kari Joakimsen Spredte inntrykk fra byggingen av Borge kirke 1898 1988 24
Yngvar Dahl Høynes Litt om Borge og Valberg fra tiden rundt 1800 1988 31
Kari Joakimsen Småstubber fra forrige århundre 1988 35
Reinhard Mook Klimaendringer på Vestvågøy. Årsmelding 1988 1988 36
Leiv Selnes Folkemedisin 1988 44
Leiv Selnes Nytt fra Vestvågøy museum 1988 45
Kari Joakimsen Historielagets besøk på Borg 1988 49
Ingegerd Larssen m.fl. Arkeologiske utgravinger på Borg 1988 1988 51
Kåre Ringstad Skjellfunnet på Sund 1988 57
Kaare Kristiansen Kornelius på friarfot 1988 59
Ragnvald Liland Amerikabrev 1988 63
Ole Jørgensen til Kj. Sletteng Dramatikk på havet 1988 66
Kjell Tore Sletteng Kulturprisvinner Kolbjørn Valberg 1988 69
Johan Hveding Han Jan i Sversvika 1988 72
Kåre Ringstad Historielagets tur til Flæsa og Sversvika 1988 73
Nils Johansen Minner fra fortiden og slik som tiden er nu 1988 76
Hermann Fjelltun Borge og Valberg bygdebok – en omfattende oppgave 1988 79
Jarle Juliussen Ferdselsveier/stier mellom Borge/Valberg 1988 82
Kjell Oskar Straum Navnet Lófotr 1989 6
Kari Joakimsen Kirkene på Borg 1989 8
Kari Joakimsen Apropos Borge kirke anno 1898. En hilsen fra . . . . . 1989 12
Kjell Rystad Lærer Martin Alfred Jakobsens tragiske endelig 1894 1989 13
Fra Ul. ”Vårsol” Kongebesøket i Lofoten 1909 1989 15
Halvor Gustavsen (Idelius) Sagnet om Mørkdalsmannen 1989 16
Oskar Juul Straum Barndomsminner 1989 18
Asbjørn Ackermann Skolehistorisk stoff fra Vestvågøy 1989 22
Kari Joakimsen Jubileumsvandring til Valberg kirke 1989 25
Johan Hveding Han Ola i Kolvika 1989 27
Kåre Ringstad Historielagets tur til Ure 1989 29
Kari Joakimsen Borgvær 1989 31
Asbjørn Ackermann Salmonikon 1989 37
Kaare Kristiansen Legenden om Berit (Berret) på Evjen 1989 39
Nils Johansen Fra Valberget skole i gamle dager 1989 42
Landslærer Landsfolkeskolens tilsynsutvalg 1989 43
Peder Tangstad En gjetergutts oppvekst ved havet 1989 45
Halvor Gustavsen (Idelius) Nils Jakobsa-steinen 1989 47
Halvor Gustavsen (Idelius) Leif Leonhardsen 1989 49
Leiv Selnes Nytt fra Vestvågøy museum 1989 52
Nils Johansen En historie fra Lofothavet 1931 og 1932 1989 53
Kåre Ringstad Borgprosjektet 1989 54
Alsing Wik Foregangsmannen Petter Andreassen Fagerstrand 1989 55
Leiv Selnes ”Det verste jeg har opplevd” (Se retting 1996) 1989 57
Einar Fyhn Smed Toresen og Tore-Marie 1989 60
Alsing Wik Eldre tiders kommunikasjon i Vestvågøy 1989 64
Johan Hveding Vasshaugen ved Storeidvatnet 1989 66
Nils Johansen Minner fra krigen, ”tyskertiden” i Lofoten 1989 67
Leiv Selnes Lærar og kjerkesongar Eidhammer 1989 69
Einar Fyhn Prolog ved grunnskolejubiléet 1989 1989 72
Reinhard Mook Værobservasjoner på Himmeltinden 1989 75
Kaare Kristiansen Bygdeliv før århundreskiftet 1989 84
Joakim Joakimsen Den store ulykkesdagen på Eggumshavet 31. jan. 1910 1989 88
Amalie Berg til K.O.Straum ”Spinnedamene” på Uttakleiv 1989 91
Leiv Selnes Hol kjerke 1989 92
Haldis Vaag Innsamling av historisk stoff 1989 94
Kåre Ringstad Vår rare verden 1989 95
Kari Joakimsen Ragnvald Rystad 1990 11
Per Magne Bernhardsen I rakfjæra 1990 13
Nils Johansen Ungdomsminner 1990 15
Leiv Selnes Stor gave til museet 1990 17
Halvor Gustavsen (Idelius) Det gamle fiskeværet Kalvær 1990 18
Kari Joakimsen Logo for Vestvågøy Historielag 1990 21
Per Magne Bernhardsen Værslepp med etterspill 1990 22
Asta Steinbakk Spanskesyken 1990 24
Halvor Gustavsen (Idelius) En hardt rammet familie 1990 26
Johan Hagen Leknes i åra før siste krig 1990 28
Halvor Gustavsen (Idelius) Russeleiren i Stamsund 1990 34
Per Magne Bernhardsen ”Mainn” fra Uttakleiv 1990 37
Reinhard Mook Klimaundersøkelsen på Vestvågøy året 1989 1990 39
Kjell Tore Sletteng ”Røvar Alexander”. Ei kaperhistorie fra 1800 årene 1990 42
Sigurd Pedersen Min første tur til Ballstad 1990 53
Halvor Gustavsen (Idelius) Basketaket 1990 54
Kari Joakimsen Historielagets tur til ødegården Rolvsfjord og . . . . . 1990 56
Herbjørn Alstad Barneår i okkupasjonstida 1990 6
Heidi Kristensen Tragedien på Buksnes prestegård 1990 60
Ingegerd Larssen m.fl. Arkeologiske utgravinger på Borg 1989 1990 62
Halvor Gustavsen (Idelius) Redselsskriket 1990 66
Sigurd Pedersen Kokkglunten 1990 68
Kaare Kristiansen Gårdbruker og fangstmann Henrik Falch, Sennesvik 1990 70
Halvor Gustavsen (Idelius) Skott-gluinten 1990 73
Kaare Gjernes Utviklingen av helsetjenesten i Lofoten 1990 75
B. J. Fiksdal. Lofoten 1990 80
Helge Blix Historielagets møte i Valberg 1990 83
Kjell Oskar Straum Historielagets tur til Skokkelvikøyene 1990 84
Yngvar Dahl Høynes Tyveriet på Kylpesnes 1990 88
Kåre H. Borge Det første Lofotraidet 4. mars 1941 1990 90
Leiv Selnes Nytt fra Vestvågøy museum 1990 94
Sturla Ravn Statle Min far og skolemannen Trygve Statle 1990 98
Kari Joakimsen Børge Fiksdal 1991 7
Halvor Gustavsen (Idelius) En gammel dagbok forteller 1991 8
Per Magne Bernhardsen Brev fra Saskatchewan i Canada 1991 100
Joakim Joakimsen Eggumskarran og fellesskapsfølelsen 1991 12
Lofotposten Lofotposten anno 1928 1991 14
Herbjørn Alstad Knutstad skole. Rettelse 1991 16
Sturla Ravn Statle Da Marie skiftet navn og ble til Hulda 1991 17
Halvor Gustavsen (Idelius) Hvor ble det av legatet 1991 18
Kåre Ringstad Bjørnegraver i Borge 1991 21
Halvor Gustavsen (Idelius) De store opptøyene i Stamsund i 1895 1991 23
Kari Joakimsen Brevkvelder i Buksnes Blandede Kor 1991 25
Johs. Pettersen Til Buksnes Blandede Kors brevkvelder 1991 27
Halvor Gustavsen (Idelius) Gurine i Hellosan 1991 30
Kåre Ringstad Geologiske godbiter fra Vestvågøy 1991 33
Kåre Ringstad Fornminner på Ballstadøy 1991 36
Kåre Elstad Skinemningar frå Lofoten 1991 37
Halvor Gustavsen (Idelius) Drevelhårene 1991 42
B. J. Fiksdal. Litt om Buksnes kirke 1991 45
Sverre Hellan Bygdespillemannen og kultursprederen Lars Hellan 1991 49
Trygve Statle Skoleforholdene i Buksnes 1936-49 1991 52
Halvor Gustavsen (Idelius) Små klipp fra kommunestyremøter i Buksnes 1932-38 1991 56
Per Magne Bernhardsen Lofoten 1991 6
Peder Tangstad På gjengrodde stier 1991 60
Kaare Kristiansen Lærer og altmuligmann O. J. Lauvdal 1991 62
Ågot Holdahl Sjyvotten 1991 66
Halvor Gustavsen (Idelius) Fiskelykke 1991 67
Kari Joakimsen Dr. Seland som viseforfatter og visesanger 1991 68
Gunnar Seland Forsyningsnemnda 1991 69
Reinhard Mook Klimaundersøkelsen på Vestvågøy året 1990 1991 70
Herbjørn Alstad Sko-kalven 1991 73
Yngvar Dahl Høynes Tyveriet på Kylpesnes II 1991 76
Kjell Tore Sletteng Nordlandssjekta Minervas forlis 1991 80
Helge Blix Valberg Kyrkje 1991 83
Sverre Bendiksen Snøskredet i Indre Borgfjord 14. april 1919 1991 85
Peder Johansen Nytt fra Vestvågøy museum 1991 87
Tore Ravn Statle Radioen hass Oluf 1991 89
Halvor Gustavsen (Idelius) Bjørnen ville ta geita 1991 91
Halvor Gustavsen (Idelius) Skrepphandleren 1991 93
Eva Salomonsen Leknes barnehage. Fra barnepark til barnehage 1991 94
Helge Blix Bygdekveld på Eggum grendehus 18.10.1991 1991 96
Helge Blix Diplomutdeling til Kåre Ringstad 1991 98
Kåre Ringstad En takk til historielaget for en stor og ufortjent gave 1991 99
Kari Joakimsen Fra sokneprest Uchermanns dager 1992 8
Haldis Vaag Delingen av Borge og Valberg kommune i 1927 1992 101
Edel Saupstad Tidenes største kulturmønstring i Lofoten 1992 105
Leiv Selnes Nytt fra Vestvågøy museum 1992 108
Kjell Tore Sletteng Åpninga av Vestvågøys museums avd. i Skaftnes 1992 110
Kari Joakimsen Eleven som sa fra 1992 112
Magne Monsen Hans Ellingsen Unstads dagboknotater 1992 114
Halvor Gustavsen (Idelius) Over fjellene 1992 120
Per Magne Bernhardsen Hva skal barnet hete 1992 118
Herbjørn Alstad Sjurhanen 1992 12
Lillian Blix Stamsund Sparebank 1892-1992 1992 15
Kåre Ringstad Sværsvika 1992 21
Kari Joakimsen Korset i Sværsvika 1992 24
Kåre Ringstad Den gamle kirkeklokken i Hol kirke 1992 25
Runar Storeide Den gamle kirkeklokken i Hol kirke 1992 25
Kåre Ringstad Gravfjellet ved Skarsjøen 1992 26
Kari Joakimsen Historielagets tur til Gravfjellet 1992 28
Reinhard Mook Værstasjoner i Borge 1992 29
Halvor Gustavsen (Idelius) Tarebrenning på Eggum 1992 32
Per Magne Bernhardsen Hva et gammelt bilde forteller 1992 34
Pål Eikås Næsten for en røiskatt at kalles 1992 37
Per Magne Bernhardsen Vestvågøy år 1814 1992 40
Halvor Gustavsen (Idelius) Den lange skoleveien 1992 41
Kåre Ringstad Registrerte fornminner i Vestvågøy 1992 45
Petra Lakselvhaug Fra min barndom i Vik 1992 49
Halvor Gustavsen (Idelius) Koppsetting 1992 50
Halvor Gustavsen (Idelius) Pinsevekkelsen 1992 52
Kjell Rystad D/S Havskårens firlis i 1946 1992 55
Herbjørn Alstad På besøk i fiskeværet 1992 58
Liv Harriet Berntsen En hardbarket kystkvinne 1992 63
Kari Joakimsen Jakta ”Gurine af Rystad” 1992 67
Kari Joakimsen Å gå på Reiste med Kjian 1992 69
Karl Tobias Selnes Sara Hansdatter fra Rise 1992 71
Kåre Ringstad På huleforskning ved Lofotodden 1992 72
Halvor Gustavsen (Idelius) Ho Inga i Øyan – 22 år på en holme 1992 75
Herbjørn Alstad Ungdomslaget ”Samhold”, Knutstad 1992 78
Helge Blix Ungdomslaga i Valberg 1992 83
Reinhard Mook Klimaundersøkelsen på Vestvågøy året 1991 1992 84
Kåre Ringstad Du store all verden . . . 1992 89
Herbjørn Alstad Snøskredet på Garnes den 8. november 1880 1992 93
Grethe-Lill Larsen Gården Kylpesnes i Sennesvik før år 1900 1992 95
Heidi Kristensen Historielagets fotoarkiv 1992 98
Kjell Tore Sletteng Bertha Lindgaard. Et overskuddsmenneske 1992 99
Kjell Sletteng/Bjørn Kjensli Lofotkista 1993 100
Julian Strømnes Rekonstruksjon av eit spor av historia-Trøite 1891 1993 103
Roy Grønbech Presentasjon av Vestvågøy Historielag 1993 105
Kjell Rystad Kirkebrannen i Borge 1983. 1993 12
Kari Joakimsen Historielagets tur til Reine og Kyllingdalen 1993 16
Hermann Fjelltun ”Om renslighetsstellet i Norge” og da den svenske . . . 1993 18
Helge Blix Posten skal fram 1993 21
Herbjørn Alstad ”Han Gustav postmann” 1993 24
Reinhard Mook Klimaundersøkelsen på Vestvågøy året 1992 1993 26
Kåre Ringstad Hva kirkegårdsmuren gjemte 1993 30
Halvor Gustavsen (Idelius) En uværsdag på Vestfjorden i 1849.(Fortalt av J. Rist) 1993 32
Randi Strandvoll Skandferbåtene – sin tids ”Mercedes” på Lofothavet 1993 36
Halvor Gustavsen (Idelius) Kvalkjøttet 1993 38
Kari Salomonsen Fjelldal Leknes-pioneren Mathias Salomonsen 1993 40
Herbjørn Alstad ”Søster Jenny”. 1993 45
Karl Tobias Selnes Pollisen 1993 47
Reinhard Mook Glimt fra Vestvågøy klimatologiske samtidshistorie 1993 49
Edvard Pedersen Ungdomslaget ”Fremad”, Vestresand 1993 51
Joakim Joakimsen Påsettar 1993 54
Halvor Gustavsen (Idelius) Minner fra Stamsund 1993 56
Halvor Gustavsen (Idelius) Borgvåg 1993 59
Pål Eikås Kanonen i Langsundet, Stamsund 1993 6
Herbjørn Alstad Tyskhesten 1993 66
Leif Lauvdal Et tragisk forlis i Vestfjorden 1993 68
Liv Harriet Berntsen Lofotfisket i gamle dager 1993 70
Herbjørn Alstad Fjelltur for 70 år siden 1993 73
Olav Zakariassen De ti bud for ekte nordmenn 1993 74
Pål Eikås Fire fortellinger, tre branntakster og en håndfull bilder 1993 75
Kåre Elstad Glimt frå det første mållagsarbeidet i Lofoten 1993 78
Heidi Trondsen/Iselin Borgvatn Fembøringen 1993 8
Lofotposten Et reisebrev fra Eggum 1993 87
Kjell Rystad ”Gurine av Rystad” – Kirkeskipet i Borge 1993 90
Karl Tobias Selnes Ungdom og galskap i fiskeværet 1993 91
Halvor Gustavsen (Idelius) Lofoting med 50 års misjonstjeneste 1993 92
Odd Sørensen Aldri så galt at det ikke er godt for noe 1993 95
Edvard Ruud Bryllupet i Trollheimen 1993 99
Kari Joakimsen Skaftnesdagene 1994 1994 6
Kåre Ringstad På tur med historielaget til Knutstaddalen 1994 1994 7
Kjell Rystad Litt om bureising – i Borge og Valberg 1994 9
Kari Joakimsen Såpekoking 1994 102
Haldis Vaag Historielagets arkiv 1994 104
Kari Joakimsen Den gamle døpefonten i Borge kirke . . . . . . . 1994 106
Ernst O. Zakariassen Eventyret om tussetrollene i Offersøykammen 1994 68
Aasen S. L. Buksnes kirke 1994 69
Ernst O. Zakariassen Ishus 1994 91
Kari Joakimsen Stemmeurna på Bøstad 1994 14
Bjørn Kjensli Hverdagssliteren 1994 16
Kåre Ringstad Borg igjen! Selvfølgelig 1994 19
Kåre Ringstad Nytt arkeologisk funn ved kirka på Borg 1994 21
Herbjørn Alstad Vestvågøy kommune gjennom 30 år 1994 23
Johannes Hope Vestvågøy – 30 årsjubileum 1994 26
Halvor Gustavsen (Idelius) De gamle solmerker 1994 27
Odd Sørensen Et forlis for Ballstad i 1894 1994 29
Odd Nylund Et minne om en nyårsfeiring 1994 32
Kåre Ringstad Øystein Tordahl 1994 34
Ingvald Solstad Orkandagen i mars 1868 1994 36
Kåre Olsen Grinding 1994 38
Odd Nylund Et minne om en bryllupssalutt 1994 42
Eivind Bolle En båttur – hausten 1944 1994 44
Halvor Gustavsen (Idelius) Sydfruktene 1994 47
Finn Myrvang Samiske gardnamn i Vestvågøy 1994 49
Edvard Pedersen Ul ”Fremad”, Vestresand. Rettelse 1994 54
Per Magne Bernhardsen Eltoftsverdet 1994 55
Karl Tobias Selnes Kjerknesset på Alstad 1994 57
Reinhard Mook Valgdeltagelse i Buksnes og Borge 1829 – 1870 1994 58
Halvor Gustavsen (Idelius) Høstpløying 1994 63
Joakim Joakimsen ”Dum som en sau” 1994 66
Halvor Gustavsen (Idelius) Små glimt fra samferdselen i Vestvågøy 1994 71
Per Magne Bernhardsen En nybygger i Canada 1994 75
John Statle Fra gården Sortlands historie – og litt til 1994 78
Kaare Kristiansen Væreieren og småbrukeren 1994 89
Halvor Gustavsen (Idelius) Minner fra gamle Gravdal Sykehus 1994 92
Reinhard Mook Klimaundersøkelsen på Vestvågøy året 1993 1994 95
Julian Strømnes Markeringa av frigjeringsjub. 8.mai 1995 i Stamsund 1995 9
Halvor Gustavsen (Idelius) Nordbygdens Andelsmeieri 1995 106
Ernst O. Zakariassen Den fredløse hule i Skottinden 1995 91
Johannes Hope 8. mai 1995 – 50-års jubileum 1995 10
Johannes Hope Minnemedaljen til krigsveteranene 8. mai 1995 1995 12
Johannes Hope 50-årsminne for freden 1945 1995 14
Kari Joakimsen Frigjøringsjubileet 1995 i Borge 1995 15
Frode Wigum Preken 7.mai 1995 1995 18
Sverre Myrstad Opplevelser under krigen 1940 – 1945 1995 20
Halvor Gustavsen (Idelius) Vakthytta i Kattberget 1995 24
Halvor Gustavsen (Idelius) Ambulansekjøring fra Nord-Borge til Gravdal Sykehus 1995 26
Alf Unstad En parantes i Lofotraidet 1995 27
Halvor Gustavsen (Idelius) Bussturen 1995 33
Haldis Vaag Til minne om Karl Dahl 1995 35
Halvor Gustavsen (Idelius) Telt turen 1995 38
Frode Wigum 1000 år med kristendom i Vestvågøy 1995 40
Kari Joakimsen Åpning av Lo´fotr-Vikingemuseet på Borg 21.juni 1995 1995 47
Kjell Tore Sletteng H.M. Kongens fortjenestemedalje til Kåre Ringstad 1995 54
Alf Unstad Vår felles skattkiste 1995 57
Karine Kristiansen Huldra? 1995 59
Halvor Gustavsen (Idelius) Medisin-Jakob 1995 60
Halvor Gustavsen (Idelius) Husmannsplassen i Kjellbogan 1995 63
Kåre Ringstad Holsdalen – en ny jernaldergård 1995 67
Karine Kristiansen Var-døger 1995 68
Valborg Horn Kartfjord Barne- og ungdomsminner fra Valberg 1995 69
Pål Eikås Det begynte på Vestvågøy 1995 73
Herbjørn Alstad ”Snekkarskola” 1995 76
Halvor Gustavsen (Idelius) ”Trøyten”, steinen i Evjehaugene 1995 81
Halvor Gustavsen (Idelius) Mærvoll 1935-1990 1995 84
Kaare Kristiansen Han Rasmus i Leirvika 1995 86
Halvor Gustavsen (Idelius) O`l Larsianerne 1995 88
Herbjørn Alstad 50 års jubileum for freden 1945 i Buksnes 1995 9
Alf Unstad Penicillin og fjæresvamper 1995 92
Sverre Hellan Angstfylte timer 1995 94
Børge Klevstad Borgeværs fugle 1995 96
Alf Unstad Sommerdager ved strandkanten 1995 99
Hilmar Larsen En flyvehistorie 1996 58
Reinhard Mook Klimaundersøkelsen på Vestvågøy årene 1994 og 1995 1996 101
Halvor Gustavsen (Idelius) Frelsesarmeen-Stamsund korps 1996 12
Lydia Leirfall Juleforberedelser i Valberg rundt århundreskiftet 1996 15
Alf Unstad Førjulsstemning i kjøkkenstua 1996 19
Ernst O. Zakariassen Huldreskrinet i Vevika 1996 25
Lofotposten Et reisebrev fra Ballstad 1996 26
Leiv Selnes Retting til artikkelen ”Det verste eg har opplevd” ... 1996 29
Kjell Rystad Da han Jakob Davidsen sloss med tyskeran på Eggum 1996 30
Arthur Haakstad Snøskredet i Petvik 1919 1996 33
Leiv Selnes Skaftnesdagan 1996 1996 36
Bernharda Klevstad Slektsstevner 1996 1996 38
Bernharda Klevstad Klevstadstevnet 1996 41
Kaare Kristiansen Vestvågøyværinger på finnmarksfiske 1996 43
Peter Flakstad Prosjektet: Norge under okkupasjonen 1996 45
Ernst O. Zakariassen Fornminnevandring i Leknesområdet med Kåre Ring... 1996 47
Halvor Gustavsen (Idelius) Skrepphandleren Valdemar Jakobsen 1996 49
Herbjørn Alstad A. P. Karlsen 1996 52
Kari Joakimsen Nord-Norsk utvandring til Russland på 1800 tallet 1996 56
Halvor Gustavsen (Idelius) Minner fra Torvdalen 1895-1915 1996 59
Herbjørn Alstad Tommes-slekta 1996 6
Ernst O. Zakariassen Ulykkesdag for Lofoten og Vesterålen 1996 61
Gerhard Schøning Mine ungdomsår i Buxnes 1996 62
Magne Monsen Kommunikasjoner/matforsyning til Unstad på 60-tallet 1996 67
Ernst O. Zakariassen Han forsvarte ærfuglene 1996 69
Inge M. Nilsen Museumsopning til tjuge i stil 1996 70
Peder Joakimsen Storkveita 1996 72
Martinus Martinsen Episoder fra min barne- og ungdomstid 1996 74
Halvor Gustavsen (Idelius) Det første Betel 1996 76
Hilmar Larsen Min far Oluf Larsen 1896 – 1915 1996 78
Odd Nylund Skolevei i gamle dager (Se rettelse i 1997 side 107) 1996 89
Ole Jørgen Lehmann I Hestmannens tegn 1996 92
Ole Jørgen Lehmann Nytt liv til D/S ”Hestmanden” – Norges glemte . . . . . 1996 97
Johannes Hope Vestvågøy Historielag jubilerer 1997 5
Øystein Sandberg Bestefar forteller fra krigen 1997 8
Peder Tangstad En gjetergutts oppvekst ved havet 1997 102
Edvard Ruud Då Reppekongen og Mørkedalsmannen skulle dele ... 1997 105
Odd Nylund Rettelse 1997 107
Inge M. Nilsen Festival år 2000 1997 10
Arvid Angelsen Fra dagliglivet på Ishavet 1997 13
Halvor Gustavsen (Idelius) Erindringer om Smorten Gruber 1997 16
Kåre Ringstad Historisk lysbildeforedrag på Borg 1997 19
Gøril Nilsen Naust og båt på Vestvågøy i jernalderen 1997 20
Alf Unstad Høybonsteren og hamskifte 1997 29
Halvor Gustavsen (Idelius) Et femtiårsminne 1997 32
Reinhard Mook Helsetilstanden i Vest-Lofoten året 1861 1997 35
Inge M. Nilsen Catharina Løwenstjerne, Hoffreportasje sommeren 1997 1997 39
Ernst O. Zakariassen Skaftnesdagan 1997 1997 43
Johannes Hope Tranproduksjon i Vestvågøy i gammel tid 1997 47
Arvid Angelsen Uvær-forlis i Vesterisen 1952 1997 51
Herbjørn Alstad Litt skolehistorie fra Nord-Borge 1997 55
Årbokredaksjonen Slektsgruppa i Historielaget 1997 62
Bjørn Bøe Navn i Bønakken 1997 63
Halvor Gustavsen (Idelius) Fiskeværet Kvalnes 1997 66
Inge M. Nilsen Helge Blix 1997 72
Halvor Gustavsen (Idelius) Minner fra Tangstad 1903-1920 1997 78
Fredrik Rongevær Tankar ved eit attersyn 1997 80
Herbjørn Alstad Tommes-slekta – et tillegg 1997 83
Halvor Gustavsen (Idelius) ”Kuholla” 1997 84
Sverre Olav Johansen De eldste opplysninger om oldfunn og fornminner . . . . 1997 86
Halvor Gustavsen (Idelius) Bankterminene 1997 94
P. K. Jakobsen Hustrumorderen fra Lofoten 1997 96
Kjell Tore Sletteng Norgesrekord i fagforeningsmedlemskap 1998 6
Ole Jørgen Lehmann Arrestasjon og løslatelse av Leif Johansen 1941 1998 8
Julian Strømnes Gløtt frå kjerkeboka for Borge 1998 103
Hilmar Larsen Kalkunen på Fredly 1998 109
Ernst O. Zakariassen Litt om russenorsk og pomorhandel 1998 110
Kåre Ringstad Gravrøys i særklasse 1998 111
Halvor Gustavsen (Idelius) Berit Marie og Ditlev Albert 1998 11
Arvid Angelsen Forliset på Hølla 1998 14
Ernst O. Zakariassen Et 1000-års minne 1998 19
Ernst O. Zakariassen Skaftnesdagan 1998 1998 20
Kåre Ringstad Kvalfangststasjon i Skaftnes ytre 1998 23
Peter Flakstad Æresmedlemskap 1998 25
Johannes Hope Ballstad postkontor fra 1852 til 1998 1998 27
Johannes Hope Historielaget på gjengrodde stier 1998 29
Eivind Bolle Petvik Tuberkuloseforening 1998 31
Hilmar Larsen Ole Thobias Olsen Krokstrand 1998 34
Kåre Ringstad En frustrert amatørarkeologs betroelser 1998 39
Per Magne Bernhardsen Søndag den 11. februar 1849 1998 41
Svein Kongsjord Eit skikkelig ”kjyv-stykkje” 1998 46
Halvor Gustavsen (Idelius) Buktaler og anleggsslusk 1998 47
Johannes Hope Historielagets tur til Unstad 1998 49
Herbjørn Alstad Hønsespetakkel på Borgeruta 1998 50
Johannes Hope Vestvågøy Historielag 20 år 1998 52
Johannes Hope Kremmervika - det første handelsstedet på Ballstad 1998 54
Kåre Ringstad Vikingenes varslingssystem 1998 59
Kolbjørn Sandøy Emissæren som vart mistenkt for å vera spion 1998 61
Kjell Tore Sletteng Edvard Ruud 1998 62
Alf Unstad Når elva blir syk 1998 65
Lillian Blix Helsetilbud i Stamsund anno 1907 1998 70
Peter Flakstad Krigsveteran 1998 72
Halvor Gustavsen (Idelius) Avbetalingsproblemer 1998 76
Bernharda Klevstad Et brev fra bror til bror 1998 78
Øystein Kartfjord Richard Heyerdahl Christopersen Cartfjord 1998 80
Lillian Blix Stamsund desember 1932 1998 90
Kolbjørn Sandøy Sausankardagen 1998 92
Ernst O. Zakariassen Sønn av en Vestvågøy-prest 1998 94
Svein Kongsjord Litt av eit kvinnfolk 1998 96
Johannes Hope Et utdødd skoleslag 1998 99
Kåre Ringstad Inn i et nytt årtusen – hva skjedde med det forgagne? 1999 6
Ernst O. Zakariassen Skaftnesdagan 1999 1999 24
Herbjørn Alstad Jordmor i Valberg gjennom 40 år 1999 13
Frode Wigum På pilegrimsferd i Lofoten 1999 16
Jahn-Arild Skogholt Foredrag ved åpninga av luggeutstillinga på Skaftnes 1999 28
Pål Eikås og Julian Strømnes Gravhaugene ved Svarholt skole 1999 30
Herbjørn Alstad Distriktsjordmor i Nord-Borge 1999 37
Eva Salomonsen Losjearbeid i Vestvågøy 1999 44
Kåre Ringstad Historielagets tur til Limstrand 1999 46
Johannes Hope 50-års treffet ved Leknes statsrealskole 1999 47
Johannes Hope Ballstad Jernvare flyttet til Leknes 1999 51
Kåre Ringstad Historielagets arkeologitur til Høybakkmo 1999 53
Johannes Hope En 85-åring ser tilbake 1999 55
Kåre Ringstad Rydningsrøysene på Høynesholmen i Borge 1999 59
Kolbjørn Sandøy Vegvisar for emisærar 1999 62
Johannes Hope Vårtur til Holsøya 1999 63
Herbjørn Alstad Ho Hulda på Moan 1999 65
Reinhard Mook Om levevilkår og om døden i Vest-Lofoten 1999 68
Alf Unstad Sjøminene – verdenskrigens etterdønninger 1999 76
Halvor Gustavsen (Idelius) Husmannsplassen i Vestervågen 1999 85
Margareth Kristensen Snurrevadfiske i Nappstrømmen 1999 88
Halvor Gustavsen (Idelius) Arbeidstjenesten 1999 91
Einar Nesje v/ Svein Kongsjord Einar Nesje sine livs-minne 1999 93
Ernst Jensen ”19. juli 1997” 2000 100
Årbokredaksjonen Vestvågøy Historielag 2000 112
Ernst O. Zakariassen Sigøynere 2000 84
Fridtjof Steira Gamle minner fra Nord-Borge 2000 11
Halvor Gustavsen (Idelius) Schønningbryggkaia i Stamsund 2000 14
Wenche Bolle Tusenårsilden i Vestvågøy 2000 16
Johannes Hope Historielagets 1000-års markering 2000 18
Julian Strømnes Svarholt skole si tusenårs markering 2000 21
Elisabeth Johansen Vandring på gamle stier 2000 24
Arnold Nygaard De norske styrkene i Tyskland 2000 27
Herbjørn Alstad ”Skomakar”-Anton på Bjørnhaugen 2000 31
Herbjørn Alstad Om jegeren – Aksel Tordahl 2000 33
Kolbjørn Sandøy Skolen i Sandøya 2000 45
Halvor Gustavsen (Idelius) Lofoten Preserving, Stamsund 2000 46
Johannes Hope Æresmedlemskap i Historielaget 2000 48
Hege Sofie Bull Skaftnesdagan 2000 2000 51
Johannes Hope Kulturprisutdeling i Vestvågøy 2000 54
Svein Kongsjord På kjerkeveg 2000 57
Nils Bøe Barndomsminner 2000 6
Eivind Bolle Om bosettinga i Bårsundet 2000 61
Kåre H. Borge Operasjon ”ANKLET” – det 2. Lofotraidet i 1941 2000 66
Odd Sørensen Fra Våje til gamme på prærien i Sør-Dakota 2000 75
Bernharda Klevstad Minner omkring et slektsstevne 2000 81
Asbjørn Trøite En liten Odyssé 2000 85
Kåre Ringstad Et nytt fornminne på Bolle 2000 87
Svein Kongsjord Valberg, kor er det? 2000 89
Halvor Gustavsen (Idelius) Minnestein over drept russefange 2000 90
Alf Unstad Ut i verden – te Mærvoll 2000 92
Årbokredaksjonen Vestvågøy Historielag 2001 107
Johannes Hope Klipptørkeriet på Ballstad 2001 10
Svein Kongsjord Skaftnesdagen 2001 15
Olav Trøite Klagebrevet 2001 18
Herbjørn Alstad Samiske stedsnavn i Vestvågøy 2001 19
Eivind Bolle Virksomhet langs stranda i førkrigstida 2001 21
Johan Sirnes Seiersløk – En vestvågøyspesialitet med gåtefull ... 2001 24
Svein Kongsjord Marius Evjebergs Forlag 2001 27
Nils Bøe Lofoting i Fredsorganisasjonen 2001 30
Herbjørn Alstad Storkveita 2001 34
Kjell Tore Sletteng Hurtigruteskipet ”Prinsesse Ragnhild”s forlis 1940 2001 37
Kolbjørn Bugge ”Ho mor på Bakken” 2001 46
Johannes Hope Buksnes Middelskole, Ballstad 2001 49
Annie Monsen Min ”nye” slekt i Amerika 2001 50
Inger Johanne Holm ”Vær beredt!” Speiderliv på Gravdal for 50 år siden 2001 54
Halvor Gustavsen (Idelius) Min oppvekst på Veiberg 2001 57
Kolbjørn Bugge Hulda Garborg 2001 6
Heidi Bergheim Tro og overtro 2001 60
Kim Andre Hansen Huldresteinen 2001 65
Frode Wigum Fra hedendom til kristendom 2001 66
Magnor Bart Hansen Barneår på Høynes 2001 79
Magnor Bart Hansen På leiting etter røtter 2001 83
Johannes Hope 40-års jubileum 2001 84
Elin Molaug Vestvågøy kommunes kulturpris for år 2000 2001 86
Margareth Kristensen Gravdal Sykehus 2001 88
Johannes Hope Med fokus på Nord-Norsk historie 2001 90
Bernharda Klevstad Mormor Netta 2001 92
Halvor Gustavsen (Idelius) Folkehelselaget ”Alles Vel” 2001 94
Kåre Olsen Før 217 år siden 2001 96
Reinhard Mook Vest-Lofoten midt på 1800-tallet 2001 98
Svein Kongsjord Rolvsfjord telefonselskap 2002 102
Ernst O. Zakariassen ”General Suworow” 2002 33
Ernst O. Zakariassen Skaftnesdagen anno 2002 2002 65
Johannes Hope Buksnes Sparebank 2002 10
Inge M. Nilsen Gesken Munch Kongsjord 2002 107
Inge M. Nilsen 25 spennende år med Årboka Lófotr 2002 16
Herbjørn Alstad I manns minne 2002 19
Julian Strømnes Litt om bruk av ville bær fram gjennon tidene 2002 22
Julian Strømnes Bærplukking for 50 år siden i «min barndoms ...» 2002 24
Ingvil Molaug Valberg Kulturpris til rocker 2002 29
Herbjørn Alstad Selnesgluntan 2002 31
Halvor Gustavsen (Idelius) Uvær på Tjønndalsheia 2002 31
Hilmar Larsen Vår russiske hannkatt 2002 36
Astrid Schei Glimt fra livet på Myrland for et halvt hundre år siden 2002 38
Årbokredaksjonen Vestvågøy Historielag 2002 4
Halvor Gustavsen (Idelius) Han Egil Postmann 2002 42
Eivind Bolle Bosettingen på Brandsholmen 2002 46
Svein Kongsjord Frilynt ungdomslagsliv og arbeid på Vestvågøy i 100 år 2002 49
Kolbjørn Bugge ”Ho mor på Bakken” (Tilføyelse) 2002 59
Lillian Blix A. J. Vagle, Stamsund 2002 6
Magne Monsen Vei mellom Unstad og Eggum, nødsarbeid i 1930-årene 2002 60
Herbjørn Alstad Pedellen 2002 62
Sigbjørn Lauritsen Cecil Skotnes 2002 69
Per-K. Holdal og Frode Wigum En reise fra Lofoten til Ólafur Tvennumbrúnis rike 2002 72
Frode Wigum ”Å, hvor salig å få vandre” 2002 82
Johannes Hope Åmot-Gården-Familien-Slekta 2002 87
Thorgrimur Gestsson Den magiske tråden mellom Island og Norge 2002 90
Odd Sørensen Hauklending forliste med SS Norge 1904 2002 93
Nils Bøe Kristoffer Gjernes 2002 98
Svein Kongsjord Birger Val – til minne 2003 102
Astrid Schei Ingeborg Ruud ved Napp skole og internat 1940-45 2003 103
Ernst O. Zakariassen Lugger 2003 30
Ernst O. Zakariassen ”Gamlebygården” – en perle på strøket 2003 70
Halvor Gustavsen (Idelius) Leknes, et sted i utvikling 2003 12
Johannes Hope Leknes – fra tettsted til by 2003 20
Bernharda Klevstad To myntlinger 2003 23
Karl Klevstad Torving i Klevstaddalen 2003 24
Kaare Kristiansen Uforklarlige hendelser 2003 29
Dagmar Blix Julekvad 2003 31
Kaare Kristiansen Predikanten 2003 31
Hermann Fjelltun Tur til Bårsund 2003 32
Ingvil Molaug Valberg Kulturpris til spelemann 2003 35
Frode Wigum “Så søker vi de gamle, glemte stier.” 2003 38
Årbokredaksjonen Vestvågøy Historielag 2003 4
Kjell Tore Sletteng Skaftnesdagen 2003 2003 44
Tove R. Sletteng Vestvågøy Husflidslag – 25 år 2003 47
Asbjørn Trøite Vetting, et ”avholl” ved Nappstraumen 2003 49
Ingrid N. Lie Hagbart Daniel Elstad 2003 53
Herbjørn Alstad Ho Olea på Nygård 2003 6
Svein Kongsjord Han Stor-Edevart 2003 64
Herbjørn Alstad ”Snyskrea” 2003 68
Eivind K. Langstrand Noen erindringer fra realskolen i Stamsund 2003 69
Magnus J. Krokli/Rob. Solberg Skårunge 2003 71
Lyder Unstad På julefisking i Lofoten 2003 75
Kaare Kristiansen Tuberkuloseforeningen i Sennesvik 2003 79
John Statle Fra gården Saupstads historie 2003 80
Halvor Gustavsen (Idelius) Peter Møllers Trandamperi i Stamsund 2003 83
Hermann Fjelltun Skillingsvisa om et tragisk forlis for Eggum i 1876 2003 87
Johannes Hope Nils Flæsen – fiskeren som har ”rodd” fiske for . . . . . . 2003 93
Frode Wigum ”En høvding er gått bort” 2003 99
Kjell Tore Sletteng Skaftnesdagen 2004 2004 17
Per-Kaare Holdal En vennskapsforbindelse blir til 2004 22
Eivind Bolle Til Unstad med hest og slede 2004 30
Årbokredaksjonen Vestvågøy Historielag 2004 4
Ferdinanda Fredriksen Livet i gamle dager 2004 91
Svein Kongsjord Tysk rekvisisjon av hestar i krigsåra 1944-1945 2004 14
Halvor Gustavsen (Idelius) Spøkelsesskipet utenfor Borgvær 2004 6
Magne Monsen Dagmar Blix – forfattaren og kulturpersonen frå Hol 2004 9
Julian Strømnes Fjellslått i nyare tid 2004 26
Hallgeir Elstad Kyrkjeliv i Borge i mellomkrigstida og under krigen 2004 33
Sigmund Skjerpen Russeleiren på Ostad – et sekstiårsminne 2004 42
Halvor Gustavsen (Idelius) Steine Kapell 2004 45
Ingvil Molaug Valberg Kulturprisen 2003 – Harold Holtermann 2004 47
Per-Kaare Holdal Vestvågøy og Lofotens ”første dikt” 2004 60
Hanna Winsnes Fattigmanns-bakkelse 2004 61
Annar Gran Ør-Hemming 2004 62
Brynjulv Finstad Hornmina 2004 74
Johannes Hope Et 65-års gammelt brev om Buksnes Sparebank 2004 76
Halvor Gustavsen (Idelius) Farstad Redskapslag 2004 79
Frode Wigum Prestesønnen fra Borge som ble handelsmann på ... 2004 82
Svein Kongsjord Nordlandspolsen 2004 88
Brynjulv Finstad Storkveita 2004 95
Astrid Schei Orkanen på Myrland 27. januar 1924 2004 100
Lars Heiberg Et minne fra Lofoten 2004 105
Julie Finstad Strevsom skolevei i gamle dager 2004 108
Halvor Gustavsen (Idelius) Vestvågøyas første apotek 2004 110
Herbjørn Alstad Russere drev Lofotfiske for 200 år siden 2004 111
Ernst O. Zakariassen Det gamle naustet på Haug 2004 12
Elisabeth Børresen Uerhauet og Jesu lidelseshistorie 2004 20
Herbjørn Alstad Bård Børresen, fisker-veteranen fra Vestresand 2004 49
Kolbjørn Bugge Gammelorganisten Halfdan Gjerstad 2004 57
Kolbjørn Bugge En ishavshøvding besøker Borg 2004 93
Halvor Gustavsen (Idelius) Stamsund LHL 50 år 2005 13
Årbokredaksjonen Vestvågøy Historielag 2005 4
Johannes Hope Minne om unionsoppløysinga 1905 2005 6
Johannes Hope Buksnes kyrkje – 100 år 2005 8
Frode Wigum På vandring i Olav Tvennumbrunes fotspor 2005 81
Johannes Hope Buksnes kyrkje – 100 år dikt 2005 12
Magne Monsen Skaftnesdagen 2005 2005 36
Ingvil Molaug Valberg Kulturprisen 2004 ­­- De syngende husmødre 2005 40
Herbjørn Alstad Krondiamant-brudeparet på Knudstad 2005 43
Dag Einar Monsen Unstad i fortid og nåtid 2005 45
Margit Friis Fiskeren Markus 2005 53
Markus Friis Flakstadsangen 2005 55
Knut Markussen Fiskeværet Mortsund 2005 56
Kåre H. Borge Krigsseiler fra Klevstad 2005 60
Herbjørn Alstad Krigsfange i Japan 1942 – 45 2005 70
Magne Monsen Prosjektet ”Borge og Valberg bygdebok” er fullført 2005 73
Astrid Schei Sagn fra Ytre Haug 2005 75
Guttorm Strømnes Menighetshuset på Bøstad 2005 76
Kolbjørn Sandøy Ei farefull ferd 2005 78
Anne-Marie Theodorsdatter Da jeg så Betlehemstjerna 2005 79
Kjell Tore Sletteng Olav Sverre Johansen – til minne 2005 92
Kolbjørn Bugge Allersflyet – en flyhistorie fra 1936 2005 94
Svein Kongsjord Då Tjønndalen var embedsgård 2005 96
Willy Hauge 1905 – Eksplosjonsmotoren og et revolusjonerende... 2005 99
Reinhard Mook Veibygging før år 1900 2005 18
Herbjørn Alstad Vestvågøya Rutebiler A/S 2005 21
Trond Handberg ”Fra Borge” – et verdenskjent musikkstykke 2005 102
Johannes Hope Ballstadmannen som fikk Ulabrand-statuetten 2005 104
Hilda Hol Ellingsen Erich Gerhard Schyttes liv og virke 2005 109
Ernst O. Zakariassen Temakveld om væreiertida i Lofoten 2005 111
Halvor Gustavsen (Idelius) Tran- og graksmelproduksjon i Stamsund 2005 58
Anne-Marie Theodorsdatter Min barndoms jul 2006 6
Halvor Gustavsen (Idelius) Didrik og Rikka 2006 8
Karl Klevstad Glimt fra Steinfjorden Produksjonslag 2006 11
Ernst O. Zakariassen Vellykka ”Skaftnesdag” i 2006 2006 18
Julian Strømnes Tur til Valbergsøya 2006 30
Svein Kongsjord Ein lang orgelhandel 2006 42
Terje Karlsen Emil og tyskeren 2006 49
Alf Jakobsen Valberg kirke – den nåværende 2006 51
Ernst O. Zakariassen Krigs-kaptein fra Lofoten 2006 54
Steinar Horn Horns Slakteri 1950 – 1986 2006 56
Karl Klevstad Det kunne ha gått galt 2006 63
Julian Strømnes Litt om lokale mattradisjoner i gamle dager 2006 65
Halvor Gustavsen (Idelius) Tåkelagt søndagstur 2006 70
Arvid H. Pettersen Flyhavari på Vik – bukta i 1943 2006 73
Hilda Hol Ellingsen En tragedie rammer Garnes – folket 2006 81
Tor Magnus Finstad Livet på Skokkelvikøyene 1934 – 1948 2006 85
Halvor Gustavsen (Idelius) Finnhamn 2006 90
Ernst O. Zakariassen ”Orania” af Nusfjord 2006 94
Karl Klevstad Vervatnet – fiskevann og drikkevann 2006 97
Magne Monsen Et forlis utenfor Unstad vinteren 1942 2006 102
Ernst O. Zakariassen Et Lofotraid-minne 2006 105
Astrid Schei Sagn fra Buksnes 2006 106
Borge og Valberg Bygdebok Rettelser og tillegg til nr. IX 2006 107
Arvid H. Pettersen Spøkelset på Bergsøya 2006 16
Herbjørn Alstad Gjengrodde stier på Garnes 2006 23
Marte Eliassen Pinsevekkelsen i Steinfjorden 2006 34
Årbokredaksjonen Vestvågøy Historielag 2006 4
Dagmar Blix Brennevinskrigen i Stamsund 2006 45
Fridtjof Borgvatn Torving og torvføring til Uttakleiv 2006 75
Lisbeth Bah og Birgit M. Falch I Redningsselskapets tjeneste 2006 79
Halvor Gustavsen (Idelius) Lensmannsbetjenten 2007 9
Sandra R. Karlsen De hvite bussene 2007 16
Svein Kongsjord Med søkelys på fiskarbonden 2007 22
Svein-Erik Haugen Billedhugger i tre 2007 29
Kolbjørn Piilegård Ode til Ernst 2007 34
Terje Karlsen Gammelskola på Skotnes 2007 41
Odd Nylund Veiarbeid på UInstad 2007 55
Svein Kongsjord Båtbyggaren på Selnes 2007 60
Odd Nylund Han Egil – vår trofaste postmann og bygdakontakt 2007 60
Bernharda Klevstad Snøskreda på Mærvoll i 1904 2007 62
Marius Evjeberg Harry Irgens Hjelm Ellingsen 2007 64
Alf Jakobsen Huleboerne i Trolldalen – et 65-årig rømningsdrama 2007 69
Kjell Oskar Straum Glimt fra Historielagets 30 – årige fartstid 2007 76
Halvor Gustavsen (Idelius) Fiskeværet Æsøya 2007 82
Frode Wigum Borgfjerdingen som drog til Grønland for å lete etter ... 2007 84
Knut Markussen Tortøyningsbolter/Tørnbolter 2007 95
Alf Jakobsen Konfirmasjonsforberedelse i Valberg før 1945 2007 97
Asbjørn Sjøli Første Sokneprest i Hol kirke 2007 100
Ernst O. Zakariassen Den mangfoldige sjura 2007 102
J. Pilcher m/flere Lofotens klimatiske historie 2007 104
Reinhard Mook Folkemengden i Vest-Lofoten året 1769 2007 108
Angel Amundsen Jens Angel Amundsen fra Limstrand 2007 11
Eldbjørg Blix Ackermann Holskirka – litt kirkehistorie 2007 25
Kolbjørn Bugge Kulturprisen 2006 til Ernst Zackariassen 2007 31
Herbjørn Alstad Flaktepost – prosjektet 2007 36
Årbokredaksjonen Vestvågøy Historielag 2007 4
Per Magne Bernhardsen Sjuårskrigen 1807-1814 2007 44
Wilhelm Botolfsen Fra barnsben til pensjonistalder 2007 91
Hallvard Angelsen Fiskeværet Tangstad 2008 6
Anne-Marie Theodorsdatter ”Håin” – mitt barndoms paradis 2008 13
Stian Grunstad Ho bestemor på Grunstad 2008 15
Frank Rist Bekkekvern/mølle på Reine gård ved Ballstad 2008 18
Svein Kongsjord Om ein hulveg, eit esel og ei padde 2008 22
Niall Armstrong Bruer i Lofoten 2008 24
Kjersti Jacobsen Område Leknes-Hol som maktsentrum i jernalderen 2008 28
Herbjørn Alstad Kulturprisen 2007 2008 34
Johannes Hope Hyllningsdikt til kulturprisvinnerne 2007 2008 37
Ernst O. Zakariassen Hyllest til Gustavsen og Sletteng – Kulturprisen 2007 2008 41
Kolbjørn Piilegaard Dråpa – lovkvad ved tildelingen av kulturprisen 2007 2008 43
Bernharda Klevstad Min slekt som utvandret til Amerika 2008 45
Kolbjørn Bugge Hans Martin Nielsen – tannlegelegende 2008 50
Herbjørn Alstad Politivedtekter for Valberg herred 2008 52
Kolbjørn Bugge Litt om Allersflyets historie 2008 54
Bertha Lindgaard Mkr ”Røstegga”s forlis 2008 56
Alv Jakobsen Tobakk-souvernirer i Valberg kirke 2008 59
Per Magne Bernhardsen Havets ofre 2008 61
Karl Klevstad Merkeregisteret har sin historie 2008 63
Svein Kongsjord Litt båthistorie 2008 68
Karl Klevstad Mk ”Jørgvin” – en trofast sliter 2008 72
Bertha Lindgaard Familietragedie i ”tysk-tida” 2008 76
Ernst O. Zakariassen Lærer og høyesterettsadvokat Edmund Haug 2008 80
Leif Leonhardsen Alvorlig brannkatastrofe truet Stamsund i 1948 2008 83
Eva Salomonsen Min Grønne dal – Bergsdalen 2008 85
Leif Leonhardsen Romsdalshandlerne 2008 88
Reinhard Mook Folkemengden i Vestvågøy 2008 90
Per Magne Bernhardsen Anne Pedersdatter Basse 2008 96
Ola Berg Då eg starta som feskar 2008 106
Anne-Margrethe Liljedal Lofotbunaden 60 år 2009 6
Anne-Mari Severinsen Lofotbunaden 60 år 2009 6
Brit Sandnes Pedersen Lofotbunaden 60 år 2009 6
Marita Høyen Johansen Lofotbunaden 60 år 2009 6
Snefrid Salomonsen Lofotbunaden 60 år 2009 6
Ernst O. Zakariassen Berømte ”røyserta” 2009 10
Karl Johan Solheim Et blodslit, men ei lærerik tid 2009 12
Synnøve Nilsen Lie Gården Li – fra levende bygdesamfunn til ødegård 2009 17
Svein Kongsjord Skogstjerna – 100 år 2009 36
Odd Nylund En strabasiøs tur 2009 41
Ingebjørg Hestvik Håndverkstradisjon og forretningsdrift 2009 43
Kolbjørn Bugge Kulturprisen 2008 til Vestvågøy Janitsjar 2009 45
Øystein Rysst Med jekta ”Brødrene” til Borgvær 2009 48
Lars Erik Narmo Kokegropfelt, hall og kirkested 2009 52
Herbjørn Alstad Sølrev-farmen på Alstad 2009 72
Kolbjørn Bugge Vårtur med historisk sus 2009 77
Kolbjørn Bugge Vorren på Hunden i Sandøya 2009 79
Karl Klevstad Fra rømmekrukke og separator – til meieri og gårdstank 2009 81
Leif Leonhardsen Sykkelturen 2009 87
Marianne Larssen Bestefar forteller om krigsopplevelse fra Narvik 2009 90
Johannes Hope Bautaen på Gløsen 2009 92
Alv Jakobsen Valbergfolket på cruise 2009 95
Nils Bøe Soldat i krigen om Narvik 2009 99
Herbjørn Alstad Dyrskuer i 1940- og 1950-åra 2010 6
Karl Klevstad Ishavsveteranen ”han Kristoffer” fra Steinfjorden 2010 14
Svein – Erik Haugen Kulturprisen 2009 2010 21
Karl Johan Solheim Nappstraumen – ”barndomsopplevelser” 2010 23
Svein Kongsjord Jekt, jakt, galeas og skonnert 2010 27
Johannes Hope Ludv. Håkonsen A/S 2010 31
Ole Moen Sildekjøp på Kvæfjorden 2010 39
Tryggve Valberg Knut Knutsen – oppfinneren av ”juksahjulet” 2010 42
Nils Bøe Lofoting på grensevakt – 1951 2010 45
Frode Wigum Borge menighet 2010 51
Jan Ove Vatne Jarle Holst Try og Lofoten folkeblad 2010 67
Leif Leonhardsen Overfalt av snøstorm 2010 76
Olvar Sandberg Minner fra Myklevik 2010 79
Julian Strømnes Varsel om forliset utafor Eggum 31. Januar 1910 2010 82
Per-Olav Broback Rasch Lofotr – stedsnavn i Vestvågøy 2010 88
Odd Nylund Leknes statsrealskole – elevkullet 1948/50 2010 94
Reinhard Mook Kjølige og varme Lofot-somre 2010 96
Kolbjørn Piilegaard Havhæksa 2010 99
Kolbjørn Sandøy Valåsen – Vestervegen 2010 102
Odd Nylund Pinsevennenes folkeskole i Steinfjorden 2010 106
Alv Jakobsen Krigens hendelser i en liten bygd i Lofoten 2010 109
Bertha Lindgaard Trygdekontorenes historie 1911 – 2006 2011 6
Sturla Ravn Statle Losjen på Opdøl 2011 15
Ernst O. Zakariassen Rorbucamping – 50 år 2011 20
Herbjørn Alstad Halvor Gustavsen – minneord 2011 24
Svein Kongsjord Vassdrevne kornkverner på Vestvågøy 2011 28
Rolf Andersen Kart over Borgvær 2011 32
Hermann Fjelltun A/S Heimerdalsfossen, Eggum 2011 33
Inger Johanne Holm “Erstatningslærer” 2011 43
Jan Ove Vatne Solidarisk og ærbødigst 2011 47
Ann Britt Pilegaard Simonsen Kioskeier Elise Nilsen 2011 55
Grethe-Lill Larssen Den handskrevne avisa “Valbeinet” 2011 58
Nils Bøe Lege ved Gravdal sykehus 1930/31 2011 61
Ketil Knutsson Høyen Slektsbuen tilbake til vikingtid 2011 65
Elin Molaug Kulturprisen 2010 til Valberg husmorlag 2011 72
Per Magne Bernhardsen Et “unic” funn på Skulbru 2011 74
Karl Klevstad Bygdesamfunn med store strukturendringer 2011 80
Asbjørn Trøite Sommerjobb på Gjermesøya 2011 90
Svein – Erik Haugen Flyktning i eget land 2011 92
Ernst O. Zakariassen Første penicillin i Norge 2011 96
Odd Nylund Minner fra Mærvoll 2011 98
Ann Britt Pilegaard Simonsen Merkesteinen ved Skjelstraumen bru 2011 103
Anne Grethe Evjen Dikt – Gammelstua 2011 108
Svein Kongsjord Verlammet Laurits 2011 109
Marianne Larssen En kokkglunts historie 2011 111
Ole Moen Livet på Åsen 2012 6
Karl Johan Solheim Kaffistova på Leknes 2012 12
Herbjørn Alstad Eivind Bolle til minne 2012 15
Alv Jakobsen Hesteslepp i Steinbakkmarka 2012 18
Nils Bøe Liv laga på Ballstad 2012 22
Kolbjørn Piilegaard Han Beinlaus 2012 28
Ingeborg Dahlberg Fjøset på Brattli 2012 30
Anne-Marie Theodorsdatter En store snøvinteren 1952 2012 32
Jens B. Fiksdal Då han bar sine sægel – han Tannlege Nielsen 2012 35
Nils Bøe Første helsenemnd i Buksnes 2012 38
Ann Britt Pilegaard Simonsen Østre Hol Meieri 2012 41
Jan Ove Vatne Ny tid i kommunen 2012 44
Karl Klevstad Sjarmørene fra Steinfjorden 2012 51
Eirik Eidissen Høvdingen av Lofoten Trålerrederi 2012 61
Svein-Erik Haugen Trålgast i Lofoten Trålerrederi 2012 64
Kolbjørn Bugge Kåre Ringstad til minne 2012 68
Einar Pedersen Bedehuset i Skifjorden 2012 70
Karl Johan Solheim Grynderen Halfdan Johnsen 2012 72
Alf Unstad Niels Jensa og likstokken 2012 82
Ernst O. Zakariassen Små glimt fra Gravdal 2012 87
Svein Kongsjord Anne med Bakksjyen 2012 91
Terje Granhus Støyping av låvebru i 1957 2012 94
Steinar Sand Eldhusets historie 1800 -1900 2012 96
Herbjørn Alstad Ei fiskehistorie 2012 99
Svein Kongsjord Nils Vian til minne 2012 101
Svein Kongsjord Vassdrevne kornkverner/mølner på Vestvågøy 2012 102
Hallgeir Elstad Martin Strømnes 2012 106
Sturla Ravn Statle Storbrannen på Leknes 2. des. 1950 2013 6
Geir Johansen «Den vidunderlige stillheten» 2013 12
Alv Jakobsen Selbuvotten 2013 20
Kjell Tore Sletteng Husmannsminner 2013 23
Sturla Ravn Statle Dundas-hytta 2013 34
Turid W. Pedersen Gravdal misjonsforening fyller 150 år 2013 38
Ann Britt Pilegaard Simonsen Postkontorene på Vestvågøy 2013 47
Hermann Fjelltun Stortingsrepresentanter og statsråder fra Lofoten 2013 58
Hermann Fjelltun Edvard Nikolai Joakimsen 2013 65
Svein Kongsjord Jordmorskyss 2013 69
Svein-Erik Haugen Kraftkar i kraftlaget 2013 71
Svein Kongsjord Ein hardhaus i ei hard tid 2013 75
Bernharda Klevstad Barnelosjen «Skolmen» 2013 77
Ole Moen Fra Åsen til Stamsund – en vandring i minnenes verden 2013 79
Karl Klevstad Bonde, klokker og lærer Peder Andersen 2013 86
Ernst O. Zakariassen Turid Sundfylleren 2013 94
Vilhelm Olsen-Vonheim Karl Isaksen, Knutstad 2013 96
Ernst O. Zakariassen Gravdal i omkring 200 år 2013 98
Ann Britt Pilegaard Simonsen Fattigvesenet 2013 103
Reinhard Mook Fattige i Lofoten år 1866 2013 109
Einar-Arne Drivenes Nord-Norge og 1814 2014 6
Svein Kongsjord Lofothesten – Nordlandshesten 2014 8
Ole Moen En stamsundgutts skjebne 2014 12
Kolbjørn Bugge Fra handmelking til digital melking 2014 19
Robert Solberg 100 år med folkemusikk fra Vestvågøy 2014 22
Hilda Strømnes Kulturprisvinneren 2013 2014 28
Kolbjørn Bugge Historisk og eventyrlig tur til sagaøya Island 2014 31
Nils Bøe Borge bygdeheim – et sentraliserings offer 2014 38
Ann Britt Pilegaard Simonsen Trudvang kafé 2014 43
Svein Kongsjord Det økonomiske kartverket 2014 48
Karl Klevstad Havets stormfugler 2014 52
Amund Gulsvik Jodfabrikken i Myklevik 2014 61
Jan Ove Vatne Salg av melk i metervis 2014 69
Terje Karlsen Ti døgn på Hagbarden 2014 71
Ernst O. Zakariassen Høvdingesete – visjon eller virkelighet! 2014 75
Gunnar Ingolf Pettersen Minner fra min fødsel 2014 77
Karl Johan Solheim Matrikkelgårdene i Vestvågøy 2014 79
Asbjørn Trøite Ægnarblues 1960 2014 84
Inger Holmen Apoteket og apotekeren 2014 86
Hallgeir Elstad Med biskop Eivind Berggrav på visitas 2014 92
Sturla Ravn Statle Fra en oppvekst på Leite i Buksnes 2014 101
Per Hånes Hans K. Søvik, sokneprest i Borge 1926-47 2015 6
Geir Johansen Brevet fra bestefar 2015 15
Bjørn Tore Pedersen Lærersønnen fra Valberg som ble hele Norges tegner 2015 18
Eva Salomonsen Den gang elefantene var velkommen til Vestvågøy 2015 24
Karl Johan Solheim Kulturpersonen Svein Kongsjord 2015 26
Karl Klevstad Smeden i Sund 2015 34
Eva Salomonsen Juleminner fra Bergsdalen 2015 40
Hallgeir Elstad Juleminner fra Ellstad i Borge 2015 43
Nils Bøe Jul i gamle Buksnes 2015 45
Ole Moen Funkishuset på Åsen 2015 49
Arild Solheim Kristofa si eiga livssoge fram til 1920 2015 54
Sturla Ravn Statle En strabasiøs hjemtur 2015 66
Geir Johansen og Jan Ove Vatne Stamsund og omegns krets av Norges Røde Kors 2015 70
Svein Kongsjord Evakuering av Finnmark og Nord-Troms hausten 1944 2015 78
Rolf Bjørn Nylund Tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms 1944 2015 82
Magne Monsen

Borgfjerdingen som rodde over Nordsjøen

under 2. verdenskrig

2015 88
Ann Britt Pilegaard-Simonsen Hans Larsen, Borgvåg - en av krigens vikinger 2015 91
Moy Nordahl Prolog ved 17. mai-festen 1945 2015 99
Sturla Ravn Statle Leknes - minner 1946-51 Del 1 2015 101
Geir Johansen og Jan Ove Vatne Stamsund - fra fiskevær til industristed 2016 6
Aase Petra Reinbro Rutetrafikk Haug-Napp 1946-1956 2016 14
Ann Britt Pilegaard-Simonsen Redningsforeningen Fyrtårnet 2016 16
Sturla Ravn Statle Leknesminner 1946-51. Del 2 2016 21
Hallgeir Elstad Nordbygdens Handelsforening på Vestresand 2016 29
Gunnar Ingolf Pettersen

Tørrfisk, lofotinger, bergensere og tyskere i

middelalderen

2016 37
Herbjørn Alstad Kampen om Sundklakk-straumen 2016 50
Karl Klevstad Fisketilvirkere i Lofoten 2016 55
Ann Britt Pilegaard-Simonsen Petvik Folkeskole 2016 62
Kolbjørn Bugge Et vandrende og levende leksikon 2016 66
Kolbjørn Piilegaard Ode til Ernst 2016 68
Kolbjørn Bugge Elevstreiken ved Leknes Statsrealskole i 1956 2016 70
Svein Kongsjord Valberg Hovedgard 2016 75
Ola Berg Da vi fikk den første separator 2016 83
Nils Bøe Gravdalsgutt i utenriksfart 2016 86
Ole Moen En kriger fra Stamsund - 75 år siden Lofotraidet 2016 90
Karl Kr. Angelsen Borgfjæring i Waffen SS 2016 98

Ann Britt Pilegaard-Simonsen

og Sissel Kristensen

Mordet i Stamsund 2016 107

Nils Bøe, Tom Sørensen

og Andreas P. Sørensen

Liv Laga for Kystkultur 2017 6
Johannes Hope Herbjørn Alstad - til minne 2017 11
Arnolda Dahl Lofotbunaden 2017 14
Svein-Erik Haugen Hoppbakkene på Hagskaret 2017 19
Alv Jakobsen Stener - modellbåtbygger og ballstadværing 2017 25
Rolf B. Nylund Noen terreng- og stedsnavn på Unstad og traktene rundt 2017 28
Sturla Ravn Statle Ulykken i skibakken 2017 35
Hallgeir Elstad Firmaet H. Henningsen A/S 2017 38
Kolbjørn Bugge Radiominner og et kort møte med en radiogrynder 2017 44
Aslaug L. Angelsen og Karl Kr. Angelsen Askeladd I - N-68-BE 2017 46
Aase Petra Reinbro Barndomsminner fra krigsårene 1940-45 2017 53
Karl Klevstad Barndomsminner fra Klevstad 2017 57
Kristin Lindberg Da fjernsynet kom til Sandøya 2017 67
Ole Moen MInner om pappa Alfred 2017 69
Svein Kongsjord Handel og butikker i gamle Valberg kommune 2017 74
Peder O. Strøm

Nostalgiske tilbakeblikk fra min skoletid ved

Borgfjord skole

2017 79
Åsa Elstad UL Fremad og ungdomshuset på Haukland 2017 82
Kolbjørn Bugge "Å havne rett opp i det" 2017 88
Ann Britt Pilegaard-Simonsen Festningsanlegg i Østre Hol 2017 90
Preben Eckholm Den gamle mannen og skrinet 2017 94
Brynjulv Finstad

Skuddene - en skremmende opplevelse fra andre

verdenskrig

2017 100
Ann Britt Pilegaard-Simonsen Jektereder og skipper Kristian Olai Jakobsen Vold 2017 104
Nils Bøe Gravdalsgutt i utenriksfart 2017 108
Sissel Kristensen Vestvågøy Bondelag 100 år 2018 6
Karl Klevstad Full storm på Skolpenbanken 1957 2018 11
Karl Kristoffer Angelsen En gammel radiosender 2018 17
Geir Inge Winther Glimt fra Stamsund skytterlags historie 2018 21
Willy Lindgaard Juleminner fra en svunnen tid på Himmelsteinen 2018 31
Ole Rondung Forlis og død på Eggum i 1910 2018 36
Svein-Erik Haugen "Dæm resta på hauet av oss!" 2018 40

Tom Sørensen, Nils Bøe og 

Andreas P. Sørensen

Johs Røde - inspirator for "Liv Laga i Lofoten" 2018 43
Toralv Unstad -og havet tok 2018 52
Ann Britt Pilegaard-Simonsen En hardt prøvet familie fra Justad 2018 56
Ragnhild Aune Hjulet mitt 2018 61
Kolbjørn Bugge Ledertråder i unge år 2018 63
Sturla Ravn Statle Fra en oppvekst på Leite i Buksnes 2018 67
Johan Sirnes Gravrøysa på Einangen - "Dronninggrava" 2018 76
Gustav A. Karlsen Lofotlam - fra lokalt produkt til merkevare 2018 81
Per Magne Bernhardsen Ør-Hemming 2018 89
Eldar Stig Andersen Kulturlandskapsprisen 2017 til Uttakleiv Grendelag 2018 105
Hallgeir Elstad

Orgelet i Nidarosdomen 

"Aat Nidarosdomen maa berre det beste vera godt nok"

2018 108
Svein-Erik Haugen Sjåholmen ved Petvik 2019 6
Eirik Eidissen Idrettslaget Blest har rundet 50 år 2019 8
Ola Berg Kjeøy - Lofotens yngste fiskevær 2019 10
Kjell G. Hanssen Litt om utviklingen i Kjeøyområdet fram til i dag 2019 17
Elbjørg Haugen Brynhild og kråka 2019 22
Karl Johan Solheim Gerhard Schøning 2019 25
Per Olav Broback Rasch Gerhard Schønings boksamling 2019 31
Karl Klevstad Eltoft skole 2019 34
Gunnar Ingolf Pettersen Plyndret og ydmyket av hvite italienere 2019 42
Torolf Fossland Joakim Vilhelm Sørensen Kongsjords beretning 2019 44
Hallgeir Elstad Presteslekta Pheiff og Althandt i Nord-Borge 2019 50
Odd Henrik Vanebo Hurtigrutekaia og andre anløpssteder 2019 56
Kjell G. Hanssen En nesten glemt historie fra Gjerstad 2019 65
Ole Moen Ei aktiv dame fra Stamsund 2019 67
Roger Pettersen Beskytning av MK "Sjøulken" i 1941 2019 72
Ann Britt Pilegaard-Simonsen Ullvaren på Leknes 2019 74
Odd Henrik Vanebo Den proffe amatør 2019 79
Odd Henrik Vanebo Anno 1975 - Liten inntekt, men rikt liv 2019 82
Eva Kristine Henriksen Livet på Malnesbrygga 2019 87
Walfred Larssen Barndomsminner fra Leirvika 2019 89
Kolbjørn Bugge Merkedager for torskefiskere i Lofoten 2019 91
Karl Klevstad Gudrun Stenbakk -Pinsevennenes ambassadør 2019 93
Karl Kr. Angelsen Kristoffer Angelsen - ordfører i gamle Borge kommune under krigen 2019 98
Kolbjørn Bugge Lægeforholdene i Buksnæs i 1887 2019 112
Olav Nylund Evakuerte på Nordloftet 2020 6
Eldar Stig Andersen Den store reisen 2020 9
Hildur A. Aagaard Bygdås Barndomsminner fra Helle i Stamsund 1930-45 2020 16
Ann Britt Pilegaard-Simonsen A/S Storfjord Strikkeri 2020 22
Signy Silsand / Kolbjørn Bugge Det døve søskenparet fra Knutstad 2020 25
Inger Johanne Holm Minner fra Leknes Statsrealskole 1954-56 2020 31
Odd Henrik Vanebo "Tsaren i Stamsund i 4. ledd" 2020 37
Karl Klevstad Tysklandsbrigaden 1947-1953 2020 43
Hallgeir Elstad Spanskesjuka i Borge 1918-1919 2020 54
Kolbjørn Bugge Da sjarken "M/k Lurven" forliste i Skaftneset 2020 59
Odd Nylund Veien Unstad - Eggum 2020 61
Julian Strømnes Litt om Bergenshandelen rundt 1850 2020 66
Magne Monsen Krigsseilere fra Borge i utenriksfart under 2. verdenskrig. 2020 76
Kolbjørn Bugge Kulturprisen i Vestvågøy for 2019 2020 82
Elise og Johannes Hope Hyldningsdikt til kulturprisvinneren 2020 83
Carl Martin Krüger Stamsund Skipsekspedisjon og miljøet rundt 2020 84
Per-Kaare Holdal Mitt folk som bodde i Steinen 2020 94
Nils Bøe Feskarbondegården Bø Nordre i 1930-åra  2020 99
Alv Jakobsen Brannbilens "inntog" på Stamsund brannstasjon 2020 106
Kolbjørn Bugge Æsholman - en gang et driftig fiskevær ute i havet 2020 109
Vilhelm Jørgensen Evjen Lysverk 2021 6
Karl Kr. Angelsen Forliset i Kvitsjøen 1936 2021 9
Kjell Thore Sletteng Lofoten Trafikklag 2021 15
Hjørdis Arnolda Rasmussen Tilbakeblikk på min konfirmasjon 2021 30
Hildur A. Aagaard Bygdås Jenta og krigen 2021 32
Jan Egil Pilegaard-Simonsen Langvågen - historisk tilbakeblikk 2021 36
Alv Jakobsen Valbergsveien tilblivelse og betydning 2021 40
Johan Sirnes Undersjøisk torv ved Buksnesfjorden 2021 46
Eldar Stig Andersen Søskenparet så hurtigruteskipet DS "Finnmarken" 2021 49
Hermund Kleppa Hurtigruteskipet DS "Finnmarken" til Mærvoll 2021 51
Ole Rondung NKI-skolen i Stamsund 2021  59
Annie Restad Hansen Sennesvik, en blomstrende bygd nå og på 50-tallet. 2021 63
Per Magne Bernhardsen Isak i Tåa 2021 67
Karl Kr. Angelsen Isbjørn på Tangstad 2021 77
Kjersti Schjølberg De uægte barna fra den store vika 2021 81
Jan Egil Pilegaard-Simonsen Barndomsminner fra Nesje 2021 86
Karl Klevstad På gjenreisingsarbeid i Finnmark 2021 88
Odd Nylund Sliten styrmann med autopilot havnet med skuta i Unstad-fjæra 2021 95
Odd Henrik Vanebo Fra "støvel" til storpolitisk strateg 2021 97
Per-Olav Broback Rasch Gerhard Schønings slekt og bakgrunn i Lofoten 20221

6

Eldar Stig Andersen Gerhard Schøning søker kong Christian VII om understøttelse 2022 16
Grethe-Lill Larssen Søster Amalie Finstad  -  en mennesketjener 2022 19
Ann Britt Pilegaard-Simonsen Kunstnerinnen Edvarda Lie 2022 22
Einar Berg-Hansen Valberg som egen kommune 1927-1963 2022 26
Kjell Thore Sletteng Borge Syskole 2022 34
Sturla Ravn Statle Den første ferga mellom Svolvær og Skutvik 2022 36
Nils Bøe Johan Oldus Bøe 2022 38
Per-Magne Bernhardsen Dømt post mortem 2022 41
Ann Britt Pilegaard-Simonsen Reisebrev anno 1932 2022 44
Vilhelm Jørgensen Lofoten Fritidsfiskarlag 2022 48
Ingrid Arctander Tragedien på Buksnes prestegård 2022 51
Svein-Erik Haugen Et vannverk i et fiskevær 2022 55
Sturla Ravn Statle Da Leknes Vannverk fikk gleden av "Helvetesstriden" i Oslo 2022 73
Ann Britt Pilegaard-Simonsen Distriktsjordmor Klara Rølie Busch 2022 75
Karl Klevstad Det gror og blomstrer i Steinfjorden 2022 79
Per-Magne Bernhardsen Trekkfuglene 2022 87
Hallgeir Elstad Borge kyrkje 1896-1998 2022 93
Ole Rondung Skjerpen - kulturbygd og matriarkat 2022 99
Jarle Juliussen Nordlandsbåten 2022 106
Kjell Oskar Straum En syketransport til Bodø under krigen 2023 6
Alv Jakobsen Eggværret Skokkelvikøyan 2023 10
Alf Ragnar Nielsen Samisk reindrift på Vestvågøy 2023 13
Ann Britt Pilegaard-Simonsen Historien bak en forlatt port 2023 24
Magnar Johansen Lyspunkt på Opdøl 2023 28
Edvard Welle-Strand Borgpollene - der sild og ørret slåss om flua 2023 31
Magnar Johansen Banebrytende tungrocker fra Sennesvik 2023 38
Ann Britt Pilegaard-Simonsen Dramatikk i Gravdal havn 2023 43
Magne Monsen Båtruta "om steinen" 2023 48
Eirik Eidissen FK Grønnåsen-fotballhistorie fra 60-tallet 2023 51
Leonhard Sætersdal Et utdrag fra "Nord i værene" - Et streiftog gjennom Nord-Norge 2023 57
Grethe-Lill Larssen En bearbeidelse om Græna på Vestvågøy - den isolerte bygda ut mot havet. 2023 61
Frank og Per-Kaare Holdal Ho Jetta i båsan 2023 64
Johannes Hope Takk for velgjort arbeid ! 2023 68
Svein Helge B. Torsteinsbø Fiskarheimer på Vestvågøy 2023 70
Annie Monsen Bestemor Kaspara på Unstad 2023 75
Ann Britt Pilegaard-Simonsen Fortelling fra et levd liv 2023 82
Vilhelm Jørgensen Snøvintre og snøbrøyting 2023 86
Per Magne Bernhardsen En bearbeidelse: Under stormpresset seil gjennom brått og brenning. 2023 90
Arnolda Dahl Sol over Lofotens Alpeland 2023 97
Ann Britt Pilegaard-Simonsen Lofotfisket i gamle dager 2023 98
  Gammel Spillemann - Lofotens Tidende
29. januar 1888.
2023 101
Siv Annie Henriksen og Eldar Stig Andersen Fire generasjoner veger til Uttakleiv 2023 105