Buksnes og Hol bygdebok - i digital utgave

Bygdebok for Buksnes og Hol er nå lagt inn i et nytt system. Følg linken under for å få tilgang til bygdeboken.

Se bygdeboken.