ÅRSMØTET I VESTVÅGØY HISTORIELAG.

Med bakgrunn i den pågående pandemi og de restriksjoner som nå er kommet fra sentralt hold, finner styret det vanskelig å gjennomføre årsmøtet som planlagt den 27.januar. Dette vil bli vurdert etter hvert.

ÅRSMØTE I VHL 27,januar 2021

Årsmøtet blir avholdt onsdag 27.januar på Trappa Cafe, Skulbrugården

Starter kl 18.00

Saksliste;

1. Åpning

2. Konstituering

3, Årsmelding 2020

4, Regnskap 2020

5. Kontingent 2021

STYREMØTE

Neste styremøte blir onsdag 25.november kl.18.30 i Sagaveien 20.

Saksliste følger.

 

STYREMØTE I vhl

ETTER EN LANG PAUSE MED AKTIVITET OG ARBEID MED LOKALHISTORIE

INNKALLES STYRET TIL MØTE DEN 26.8.KL.18.30 I SAGAVEIEN 20.

Abonner på Forsidestrøm