Om Vestvågøy Historielag

Vestvågøy Historielag har adresse Prestegårdsveien 59, 8360 Bøstad. Tlf. Leder: 97676929 og e-postadresse: vhl@live.no.

Historielaget ble stiftet i 1977 og har til formål å verne om den lokale kulturarven i Vestvågøy, berge muntlig tradisjon om liv og arbeid i eldre tid, og øke og spre kunnskap om Vestvågøys fortid.

Laget har bl.a. til oppgave å samle sagn og fortellinger, folketoner, stedsnavn, gamle skikker og truer, ord og uttrykk som står i fare for å forsvinne samt all slags tradisjon som knytter seg til liv og virke i kommunen.

Laget gir ut ei årbok, Årboka Lófotr, med lokalhistorisk innhold. Fra og med årgang 1989 ble boka gitt ut i stivbind. Videre gir laget ut en kalender, Vestvågøykalenderen, med lokalhistoriske bilder fra hele øya. Begge publikasjonene er meget etterspurt. Det finnes ennå lager av diverse årganger, som kan bestilles.

Medlemstallet i historielaget var pr. 31.12 2017  560, hvorav  4 æresmedlemmer og 1 livsvarig medlem. Det koster for tiden kr. 400,- å være medlem. Lagets kontonr.er: 4589.65.06203.

Historielaget arrangerer årlige turer til historisk interessante steder. Turene blir annonsert i lokalpressen og på heimesiden. Bli med på lagets natur- og kultursafarier!