Styremøte 21. oktober 2015

Referat fra styremøte i VHL 21.10.15

Møtestart kl.18.30

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, Karl Hansen, Harrieth Restad, Kirsti Arctander, Karl Botolfsen, Sverre Gulbrandsen.

Ord for dagen ved Karl Botolfsen, fra Hjelp til selvhjelp.

Kolbjørn sa noen velvalgte ord til Karl B, som har feiret halvrund dag.

Sak 53/15 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Ingen anm. Godkjent.

Sak 54/15 Godkjenning av protokoll fra siste styremøte 26.08.15

Ingen anm. Godkjent

Orienteringssaker

 • Kolbjørn har hatt samtale med gammelt medlem, som ligger syk for tiden.

 • Kolbjørn refererte til et dikt av denne, om fiskebytterdagen.

 • Flytting av Skaftnesdagen til 12. juni 2016

 • Lansering av Nordlandshistoriebok på Kulturfabrikken på Sortland 23.oktober kl. 19.00 til 20.00

 • Brev fra Avisa Lofoten om samarbeid med historielaget. Tas opp på neste møte.

 • Spørsmål om historielagsundersøkelse til LFL

 • Brev fra Rolf Lie – ønske om å bli medlem

 • Knut Gjernes om utbygging av Hatvik turist- og boliganlegg.

 • Brev fra Landslaget for Lokalhistorie. Tilbud om trykking av bøker oversendt Kjell Tore.

 • I år sendes bøkene ut. Utkjøring kun til naboer.

 

Sak 55/15 Evaluering av temakvelder:

Ørebech kostet litt, men det var en flott kveld.  Kolbjørn refererte fra brev sendt av Ørebech, hvor han takket for at han fikk besøke Vestvågøy.

Temakveld med Tore Haug. Han kunne sin «prosedyre», noe som gjorde kvelden vellykket.

 

 

Sak 56/15 Lovendring

Kolbjørn refererte forslag fra styremedlemmer

Styret går inn for følgende: Styret oppnevner: Årbokredaksjonen: Leder og 5 medlemmer. Fotogruppe: Leder og 4 medlemmer. Slektsfaglig leder. Arkivansvarlig. Styret gis fullmakt til å endre antallet i disse gruppene ved behov.

Historielaget bør se på og ta opp rekrutteringen på arkivsiden.

§ 6 Virkeperiode sees på av medlemmene til neste møte

 

Sak 57/15 Medlemsstatus/ orientering om kontingentinnkrevning

 

Det står ute cirka 18.000-20.000 kr.  Kolbjørn har sendt ut purringer.

 

Sak 58/15 Aktiviteter 2016-idedugnad

Kolbjørn vil ha innspill, men foreslår følgende:

 • Tur fra Ramsvik til Berg med tur laget august -16

 • Reveian

 • Skaftnes 12.06.16

 • Overrekkelse av bilde Gerhard Schønning kommer vi tilbake til.

 • Se på Jentoft-bruket

 • Jordmødre i nyere/ eldre tider

 • Hvordan tjenestejentene hadde det hos væreierne.

 • Lokale diktere og Steines historie tar vi på neste møte.

Sak 59/15 Eventuelt

Historielaget vil brenne cd av lokalfolkemusikk.  Nappstraumen Spelmannslag ønsker ikke salg, så historielaget får senere finne en måte å oppbevare innspillingen ev. gi den til personer som ønsker denne.

 • Fulltegnet på Islandstur

 • Temakveld om Kjell Sandvik lørdag 28.11 sammen med pensjonistforeningen.

 • Bilde fra Stamsund kystfort (Tysk soldat speider ut over fjorden)

 • Haldis la frem bilde som hun overlater til Sverre.

 • Julebord/ årsavslutning onsdag 2. desember kl 19.00. Kolbjørn hører med Surprise

 • Neste styremøte 25.november. Undergruppene bes sende inn årsmeldinger til møtet.

 • Vi tenker gjennom beredskapsplanen ved flytting av arkiv i en nødssituasjon.

 

Møtet hevet kl:  20.50

 

Karl Hansen

ref