Voluspå - overrekkelse av gave til biblioteket.

Gave fra Vestvågøy Historielag til Biblioteket.
 
Under Sagaseminaret i forbindelse med Reine Ord den 31.mai 2014 ble  et stofftrykk med det kjente eddadiktet Voluspå
overrakt Vestvågøy Bibliotek som en gave fra Historielaget. Under Historielagets besøk i Bolungarvik på Island i 2013,
fikk laget denne gaven fra sysselmannen Jonas Gudmundsson, og diktet er skrevet på gammel- og ny-islandsk. I Bolungarvik
er det satt opp en tavle med diktet, og på bildet i bakgrunnen ser dere en gaveoverrekkelse fra sysselmannen. Bildet er tatt i
Kommunestyresalen på Leknes og viser overrekkelsen av gaven til Rønnaug Eidissen fra Vestvågøy Bibliotek (nr.3 fra høyre)
Ellers ser vi noen deltakere fra turen i landnåmskvinnen Turid Sundfyllerens fotspor. Fra venstre: Jarle Juliussen, Ernst Zackariassen, Gunn Silsand Bugge, reiseleder Sigfús Kristmannsson, Kolbjørn Bugge og Gunnlaug Bjørgo Larsen.
Historielaget håper stofftrykket får en sentral plass i det nye biblioteket på Leknes.
Foto er tatt av Sverre Gulbrandsen, som er lagets fotoansvarlig, og han var med på turen og har en stor og interessant samling av bilder fra turen til Island.
Kolbjørn bugge
leder VHL