Styremøte 9. april 2014

Vestvågøy Historielag. Styremøte 9.april 2014.

 

Sted: Lagets lokaler i Sagaveien,Leknes.

 

Til stede:Kolbjørn,Gunn,Karl B,Karl H,Sverre,Gunnlaug og Haldis.

 

Sak 17/14      Innkalling og saksliste godkjent.

 

Sak 18/14      Protokoll fra siste møte godkjent.

                       Vedr. sak 12/14.Leder opplyste at Lofoten Sparebank ikke har den type forsikring det her var snakk om. Leder kontakter andre selskap.

 

Sak 18/14      Orienteringer. Kolbjørn orienterte om at han har hatt kontakt med representant fra Troms angående uro i ledelsen i Landslaget for Lokalhistorie.

Henvendelse fra Finn Myrvang vedr. navn på gjur i Nordland. Karl Johan  Solheim skulle se på dette og ta kontakt med Finn Myrvang.

 

Sak 19/14      Grunnlovsjubileum. Vi har fått avslag fra Vestvågøy Kommune om støtte til vårt planlagte arr. 15. mai med program utarbeidet i Flakstad Kommune. Styret vedtar å arbeide videre med saken, kanskje spørre Johs. Hope om å skrive en prolog.

 

Sak 20/14      Styret vedtar at leder går inn som medlem i valgkomiteen med nestleder som vara. Dette først og fremst for å sikre bokkomiteen.

 

Sak 21/14      Aktiviteter.

                       Gerhard Schøning arr. til høsten.

                       Tur til Unstad i slutten av august. Karl H. samarbeider med  Jarle J.

                       19. aug. Tur Ramberg/Vonheim i samarb. med turlaget         

                       Kolbjørn avtaler med Nils Flæsen om tur Hestneset-Tussan

                       over Bolle. Mai/juni ?

 

Sak 22/14      Skaftnesdagen. Legges til 22.juni.

                       Kolbjørn og Karl B.  blir med i planleggingskomiteen. Temaet:Livet i      Skaftnes. Ull. Folkemusikk.Gunnlaug innkaller til møte.

 

Sak 23/14      Styret vedtar å gå til innkjøp av nye krus, innhenter tilbud hos J&B    reklame i Bodø og hos Geir Johansen på Leknes.

 

Sak 24/14      Eventuelt.

                       Sverre fortalte at kalendearbeidet var i rute. Geir Svendsen fra Digermulen tilbyr historielaget tilgang til hans store fotosamling.

                       Haldis orienterte om at nasjonalbibliotekets ønsker å få  overta alle Widerøe bildene for å digitalisere dem. Giver kan fritt laste bildene ned fra nettet for å bruke dem. Møte i kommunen om saken der man ble enige om å sende inn negativene i første omgang og beholde papirbildene til negativene er digitalisert. Haldis orienterte videre om de ulike bildene i arkivet:

                       Karen Borgfjords bilder

                       Arthur Nordahls bilder

                       Forsvarets bilder.

Haldis er engasjert av kommunen til å videreføre arbeidet med oversikt over omfanget av bilder med tanke på digitalisering.

Borge og Valberg bygdebok lagret på hemsen på rådhuset. Kommunen ønsker å få solgt flere. Tar opp med komiteen om å få litt omtale i årboka.

            Karl B: William Hakvåg vil gjerne ha oss på besøk på krigsminnemuseet i Svolvær. Bør avtale med han på forhånd, helst før hurtigruteanløp. September?

 

 

Neste møte 21. mai.

 

 

Gunnlaug. Ref.