Styremøte 26. august 2020

Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave

REFERAT FRA STYREMØTE 26. AUGUST 2020
Sagavn. 20, Leknes kl. 18.30
Til stede: Kolbjørn, Eldar, Steinar, Inger, Tore og Anita

Sak 21/20
                Innkalling og saksliste. Referat fra forrige styremøte.

Orienteringssaker.
Ingen merknader til innkalling og saksliste.
Referatet fra styremøtet 20.mai 2020 ble godkjent.

Orienteringssaker:
- Henvendelse fra Ingjerd van Bruggen ang hennes slekt. Eldar
  har sendt svar.

Sak 22/20 Medlemsstatus
                 Utestående medlemskontingent er på ca. Kr 4 000.
Sak 23/20 Ny heimeside. Lagets ansvarshavende
                 Det må bygges ny heimeside. Det ble vedtatt å be Per Olav
                 Broback Rasch om å lage den. Steinar blir lagets kontaktperson/ansvarshavende
                 og får den daglige oppfølgingen av siden.

Sak 24/20 Aktiviteter. Bl.a. 4.oktober – Program og arrangementskomite
              - Tur Vikjord-Lyngedal kan være aktuell i løpet av høsten.
                Kolbjørn undersøker med Turlaget og kommer med forslag til opplegg.

             - 50 års jubileet for avdukingen av bautaen til Gerhard Schøning
                på Ballstad. 4.oktober kl. 13.00. Eldar har laget foreløpig
                program og han og Tore blir i arrangementskomiteen.
                Styret vedtok også å få laget et tresnitt av Gerhard Schøning som skal
                overrekkes Gunerius- biblioteket i Trondheim under jubileet.

Sak 25/20 Historielaget framover
                 Det ble diskutert og stilt en del spørsmål ang fremtidig drift av
laget. Diskuteres videre i styremøtene fram mot årsmøtet.

Sak 26/20 Eventuelt

                  Kolbjørn sender passordet for hjemmesiden til Steinar.
                  Steinar sang og spilte gitar i pausen til ære for Kolbjørn som
                  hadde hatt 80 års dag. Og for Tore og Inger som også hadde hatt
                 «store» dager.

Neste møte berammet til onsdag 23. september 2020 kl. 18.30.
Møtet hevet kl. 21.40.

Anita Dunvold
(ref)