Sagaseminar 31. mai 2014

~SAGASEMINAR 31.5.2015 i Kommunestyresalen, Leknes.

Kort rapport fra Vestvågøy Historielag.
Vestvågøy Historielag ble medarrangør i nevnte Sagaseminar som var en del av arrangementene i Reine Ord litteraturfestival. I samarbeid med Wiggo Andersen og Sigfus Kristmannsson var det lagt opp til et 3 timers seminar, der innleder var professor i norrøn filologi ved Universitetet i Oslo, Jon Gunnar Jørgensen, som snakket om lanseringen av det nye sagaverket Islendingesagaene. Jørgensen er redaktør for verket som inneholder samtlige 40 islendingesagaer og en stor del tætter (kortfortellinger). Vi fikk interessante smakebiter fra verket, godt krydret med datidens levesett.
Det ble i første pause servert kaffe og kake til de ca. 30 tilhørerne.
Andre avdeling ble viet nord-norsk sagalitteratur, og det var professor Alf Ragnar Nielssen fra Universitetet i Nordland og Lofotr Vikingmuseum, som formidlet dette. En god gjennomgang av tilgjengelig litteratur. Men spesielt var nevnt at i Vestvågøy var man mest interessert i sagalitteratur, landet sett under ett.
Etter en kort pause fikk Vestvågøy Historielag anledning til å fortelle om historisk reise til Bolungarvik på Island for å besøke stedet der landnåmskvinnen Turid Sundfylleren slo seg ned for ca. 1100 år siden. 8.juli 2013 ble det i Historielagets regi avduket en minnestein utenfor Rådhuset på Leknes over landnåmskvinnen fra Hålogaland.
Ernst Zackariassen leste egen prolog laget for anledningen, og Sigfus Kristmannsson viste bilder og fortalte om lagets sagatur i 2013. Til slutt fikk Vestvågøy Bibliotek overrakt et stofftrykk med eddadiktet Voluspå, som var en gave fra sysselmannen i Bolungarvik. Diktet var skrevet på gammel- og ny-islandsk. Turid W.Pedersen leste noen vers fra Voluspå i denne anledning.
Vi kunne nok ønsket større oppslutning om sagaseminaret ettersom det var godt omtalt. Historielagene i nabolaget var også invitert. Vi konkluderer med at dette var et nytt tilbud og et tilbud for interesserte. Men likevel – vi er meget fornøyd med arrangementet.
En takk til «Reine Ord» og Wiggo Andersen for initiativet, til kåsørene Jon Gunnar Jørgensen og Alf Ragnar Nielsen, til Sigfus Kristmannsson og til historielagets Gunn, Turid og Gunnlaug,  Ernst og Sverre (lagets fotograf).
Takk også til de som besøkte sagaseminaret.

Kolbjørn Bugge
Leder Vestvågøy Historielag
 

Leder i Vestvågøy Historielag

Jon Gunnar Jørgensen.                                                                    Alf Ragnar Nielssen.