Folkemusikk i Valbergstua 23.mars 2015

Det var god stemning i Valbergstua 23. mars, da Nappstraumen spelmannslag framførte en del melodier.
I tillegg til de faste medlemmene hadde de for anledningen med en ung og lovende spillemann fra Valdres, Tor Nythun, på torader.
Historielagets leder, Kolbjørn bugge, og Svein Kongsjord stilte også opp med sang.