Styremøte 25. august 2011

Referat fra styremøte 25. august 2011

Til stede: Kolbjørn, Karl Johan, Sverre og Turid

Sak 42/11 Innkalling og saksliste godkjent.
Sak 43/11 Protokollen fra styremøtet 9. juni ble godkjent.
Flg. kommentarer ble gitt:
- Den nye hjemmesiden: Vi leter etter høvelig bilde til startsiden. Ellers klar til bruk. Ny serveravtale.
- Kalenderen er ute i salg.
Sak 44/11 Innkommet post
Kolbjørn har presentert historielaget på et fellesmøte nylig mellom pensjonistforeningene på Vestvågøya og Kirkenes.
Vestvågøy kommune har tildelt oss kr 3000,- i kulturmidler.
Likeså har kommunen tildelt oss kr 5000,- i prosjektmidler til arbeidet med de vassdrevne kvernene. Midlene utbetales imidlertid ikke før arbeidet kan dokumenteres gjennomført.
Brev fra kultursjefen med orientering om et arrangement i Oslo i forb. med den kulturelle skolesekken.
Arbeidet med å plassere stedsnavn på kartet (jfr. sak 38/11). Vi forsøker å finne folk som kan være lokalkjente og hjelpe til med dette. Karl Johan skaffer kart.
Kulturminnedagen er i år 11. september. Kjerringøy har fått tildelt kulturminnepris i år.
Laget har fått påminnelse fra Landslaget for lokalhistorie om å søke tilskuddsmidler. Vi fikk tilskudd på kr 10.000,- for et par-tre år siden til arbeidet med Skaftnes.
A rbeidet er ikke sluttført, så Kolbjørn og Karl Johan tar en prat med ledelsen på Borg om hvordan arbeidet kan videreføres. Det skrives rapport om arbeidet når det er sluttført.
Sak 45/11 Sommerens aktiviteter
Det har vært krevende å koordinere arbeidet med malingen av havskillemerkene. Status er pr i dag:
Ballstad – ferdig
Mortsund – 2 er ferdige
Ure – turlaget jobber med merkene
Steine – bare tørnbolter: OK
Stamsund – arbeidet pågår
Valberg, - mye er ferdig, men noe gjenstår
Tur til Steinen søndag 21. aug: Vellykket tur med godt frammøte (58 personer). Den planlagte turen til Bjørnarøya ble byttet ut med denne turen til den gamle boplassen i Steinfjorden. Turleder var Jon Angelsen.
Sak 46/11 Høstprogrammet
Kulturminnedagen 11. september planlegger vi å ta båttur fra Ballstad til Ure for å se på havskillemerkene / tørnboltene. Forutsetningene er at arbeidet er ferdigstilt innen den tid. Det bestilles båter for inntil 30-40 personer. Forhåndspåmelding. Værforbehold.
Kurs i slektsgransking: En gruppe personer som har interesse for dette arbeidet vil forsøke å etablere ei slektsforskningsgruppe
Temakveld om folkemusikk fra Vestvågøy v/ Robert Solberg
Gamle aviser, temakveld II v/ Annar Gran
Sirnes og Våge : Temakveld i november om endringer i fuglelivet i Vest-Lofoten
Arbeidet med Årboka går sin gang.
Sak 47/11 Eventuelt
Sverre har fått en konkret forespørsel om oppbevaring av gamle bilder. VHL tar kontakt med kommunearkivaren ang. det videre samarbeidet om bildearkivet.
Fotogruppa vår jobber med å etablere et bildearkiv over de bildene vi har i vårt eie (i hovedsak de som er samlet inn til kalendrene).

Neste møte blir i Sagaveien torsdag 29. september kl 18.30.