Styremøte 17. januar 2018

 

REFERAT FRA STYREMØTET 17.JANUAR 2018.

Sagaveien 20 kl.18.30

Tilstede: Kolbjørn, Gunnlaug, Eldar, Anita, Kjell-Thore, Karl B, Karl A.,

                 Sverre, Haldis og Lisbeth

Sal 1/18 Innkalling og saksliste godkjent.

               Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.november         

              2017.

Sak 2/18 Forberedelse til årsmøtet 31.jan.2018.

                Gjennomgang av årsmeldinger, regnskap, kontingent          

                for 2018, budsjett 2018, aktivitetsprogram, innstil-

                linger i forb. med valg.

                Scott Thoe holder innlegg om arbeidet med maleriet

                av Gerhard Schøning.

                Årsmøtet holdes på Surprise, Lofotsenteret kl.1800

Sak 3/18 Eldar orienterte om noen ideer om aktiviteter 2018.

Sak 4/18 Neste styremøte settes til 21.2.

Ref.

Kolbjørn