Grunnlovsfeiring 15. mai 2014

Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave

GRUNNLOVSFEIRING MED VESTVÅGØY HISTORIELAG.

«Det går et festtog gjennom landet» heter det i den valgte jubileumssangen i forbindelse med 200 år med norsk grunnlov. Dette festtoget greide Vestvågøy Historielag å spore innom Buksnes Kirke den 15.mai og der kunne lage en verdig markering. Det gledelig var at nærmere 150 deltok i denne bursdagsfeiringen, og laget takker hjertelig for frammøte.

Nettopp Buksnes Kirke ble valgt ut fra at det 17.mai for 100 år siden ble reist en bauta til minne om Norges Grunnlov. Kirken var enkelt pyntet i våre nasjonalfarger med blomster og flagg. Kveldens program var delt i 3 avdelinger, og det hele startet med mannskoret LOFOTR med sin dirigent Ken-Gøran Mikkelsen, der jubileumssangen ble sunget sammen med de frammøtte. Etterfulgt av «Norges Fjeld» av Henrik Wergeland (1808-1845), en dikt han skrev og daterte til 17.mai 1842, 3 år før sin død. Historien sier at han fikk Halvdan Kjærulf til å tonesette diktet, og det ble etter hvert kanskje Norges mest sungne mannskorsang.

«Norges Storting» av Henrik Wergeland ble opplest etterfulgt av «Fagert er landet» av Anders Hovden og Melchior Vulpius som fellessang.

I andre avdeling tok Alf Ivar Samuelsen for seg forholdene som rådde i denne spesielle tiden for landet vårt, og dermed ledet han oss inn på kveldens hovedtema om «Terje Vigen» av Henrik Ibsen, et diktverk på 43 vers og som inneholder alt fra den fineste idyll til den aller verste fortvilelse i livet, skrevet på en måte, som igjen bare målbinder deg. Sveinung Skårset ga oss en gripende framføring av diktet, og når så musikken til Brita Falch Leutert blir lagt til, blir også diktverket løftet opp til nye høyder. Musikken er laget for orgel og bratsj, der komponisten selv trakterte orgelet og Lilian Dijkema på bratsj. Disse tre aktørene fra Moskenes, Flakstad og Vestvågøy har framført Terje Vigen tidligere, men denne gang hørtes det mektig ut. Det er så absolutt noe som er aktuelt å lytte til for andre, ja, noe for hele landet. ( I ei tid omgitt av olje og honning, kan det være greit å bli minnet om at landet for ikke alt for lenge siden var et av de aller fattigste land i Europa, den gang da lofotfisken var hovedinntekten/-eksporten i Norge).

Før siste avdeling ble aktørene Brita, Sveinung, Lilian, Alf Ivar og Ken-Gøran takket og fikk sin fortjente applaus.

Til slutt ble temaet om bautaen utenfor kirken tatt opp med historien om hvem som sto bak dette arbeidet. Denne ble reist og avduket 17.mai 1914, og det var sogneprest Sivert Aasen som tok initiativet , fikk i gang innsamling av penger, slik at bautaen ble reist. Redaktør Ola Berg i Buksnes Bygdebok mente den lenge kunne tale til slektene om det store frigjøringsverk som nådde sitt høydepunkt på Eidsvoll 17.mai 1814. Denne store steinen ble hentet ved Finnbuholmen ved Gravdal og «lujnnet» til kirken. I følge opplysninger tilkommet var det et uhell i nærheten av Martnes Handel der steinen tok veien ut i en dyp grøft, men ble etter hvert hentet opp og brakt til kirken.

Selve avdukingen skjedde altså 17.mai 1914, og her er hva som ble skrevet om arrangementet (Lofotposten 11.mai 1914).

Buksnes og Hol vil festligholde 17.mai efter følgende program:

Kl.11 festgudstjeneste i Buksnes Kirke.

Umiddelbart efter gudstjenesten avsløres en bautasten, som reises ved Buksnes Kirke til minde om dagen. Avsløringen sker ved sogneprest Aasen.

Kl. 4 ½ holdes folkefest i ungdomslokalet paa Buksnes.Overretsakfører Thomassen holder festtalen i anledning dagen og M.Salomonsen, Leknes gir en fremstilling av bygdens historie. Derefter er ordet frit.

Ungdomlaget «Freidigs» sangforening, Stamsund, vil underholde forsamlingen med en del sangnumre, muligens møter ogsaa et musikkorps. Det bevertnes med kaffe og chokolade.

Til slutt sang mannskoret LOFOTR «Mitt land» av Anders Hovden, mens Gunnlaug Bjørgo Larsen fra Historielaget avrundet denne minnerike bursdagsfeiringen med vakre ord av bl a. Per Sivle og Inger Hagerup før hun la ned blomster fra laget ved bautafoten.

Vestvågøy Historielag takker igjen alle som gjorde kvelden så fin, og vi vil også rette en stor takk til alle dere som kom til kirken og støttet oss.

For Vestvågøy Historielag

Kolbjørn Bugge

leder