Slektsgranskningsgruppa

Slektsgranskningsansvarlig har som oppgave å hjelpe alle som søker opplysninger om sine aner.

Kirsti Arctander, Ballstadlandet 173, 8373 Ballstad. Tlf.: 99492994/76088459.
Mailadresse:  kirsti.arctander@hotmail.com

Henvendelse kan også rettes til historielagets mailadr. :  vhl@live.com