Arkivansvarlig

Arkivansvarlig:
Steinar Nilsen og Eldar Stig Andersen

Arkivansvarlig er underlagt Vestvågøy Historielag, og har som oppgave å samle inn og registrere arkiv fra private bedrifter, foreninger og lag samt privatpersoner. Oppgaven består videre av innsamling av sanger, folkemusikk, bånsuller og lignende.

Registrering av historisk arkiv (sist oppdatert februar 2013)

Reg.nr.

Avlevert fra

Arkivskaper

Årstall

Innhold

Merknad

 

1.

Vestv.museum

Buksnes og Hol

Bondelag

1947-1965

Kassabok,innmelding,dokumenter

Har stått lagret på museet

2.

 

Mållaget Vårvon

 

Protokoll, Bladet Tolken, div.

 

3.

Lauvdalhuset

O.J. Lauvdal

Jostein Lauvdal

 

Gårdsregnskap, skylddeling, m.v.

 

Huset rasert,

Dok.hentet 91

Huset brent 1991

4.

Lauvdalhuset

Oddmund Lauvdal

 

Notehefter

 

5.

Valberg g.skole

Valberg tuber-kuloseforening

1918 - 1958

Regnskap og korrespondanse

Funnet sammen med kom. Dok.

6a

Solfrid Fredriksen

Losje ”Grønnåsen”

1937-42

Ombudsmannsfortegnelse,

 

6b

Solfrid Fredriksen

Losje Grønnåsen

1950-59

Statistikk og statusbok

 

7.

Solfrid Fredriksen

Ungdomslaget ”Fram”

1930-32

Håndskrevet blad

Litt løse blader

8.

 

Stamsund Husmorlag

1967-68

Div. brev og brosjyrer

Laget startet 1940, se nr.21

9.

Kommunearkivet

Borge- og Valberg

bygdeboknemnd

 

Div. papirer vedr. B og V bygdebok

Levert etter Sverre Sand

10.

Arvid Wiik

Tuberkulosefor-

”Alles Vel”

1937-47

Kassabok

Se nr. 23

11.

Kommuneark.

Hammerkilden Mineralvannfabr.

1946-56

Kassabok

Funnet i komm.ark.

Se også nr. 18

12.

Kommuneark.

Gårdene ”Strøm” og ”Bø”

 

Gårdshistorie

 

13.

Gunnar Myklevik

Gården ”Myklevik”

1889

Husmannsseddel

Levert 93

14.

Kommuneark.

Hol bygdebok-

Komite

 

Grunnlagsmat.

Hol bygdebok

 

15.

Kommuneark.

Buksnes bygdeb.

Komite

 

Grunnlagsmat. Og

Protokoll

 

16.

Vestvågøy Museum

Buksnes og Hol bondekvinnelag

1947-73

Møtebøker

 

17.

Gudmund Pettersen

Buksnes Apotek

1923-39

Kassabok og dagbok

Levert juli 86

18.

Kommuneark.

Hammerkilden mineralvann-fabrikk

1947-56

Hovedbok brusfabrikk

Kassaboken nr. 11

19.

Per M. Bernhardsen

Firma Abelsen

1913-60

Kontobøker/dagbøker

22 arkiv-

stykker

20.

 

Vestbygden Meieri

1935-62

Forskjellige protokoller

43 arkiv-

stykker

 

 

 

 

 

 

21.

Per Dahl

Stamsund Husmorlag

1960-75

Styreprotokoll, regnskapsprot

Se også nr. 8

22.

Per Dahl

Stamsund Vel

1956-89

Møtebok

 

23.

Kåre Johansen

Helselaget ”Alles Vel”

1956-78

Kassabøker, jubileumsskrift etc

Se nr. 10

24.

Kåre Johansen

Vestvågøy Kjøpmannsfor.

1952-79

Kassabøker

 

25.

Borge Helselag

Ble registrert ved en feil

 

 

 

Tilbakelevert B Helselag, men ved nedleggelse blir det VHLs eiendom

26.

 

Leknes Landbrukslag

1943-51

Kassabøker

 

27.

 

Lofoten krets av Norges Bondelag

1939-49

Avisen ”Bygdefolket”

 

28.

Karin Stormo

Ballstad Husmorlag

1947-74

Møtebøker, fane, spebarnkontroll, hjemmehjelp

Laget startet i 1937

29.

Atle Nilsen

Øvrebygden Driftskredittlag

1937-86

Møtebøker, kassabøker osv

Mottatt 1993

30.

Atle Nilsen

Øvrebygden Fe-

Avlslag

1908-67

Møtebøker

 

31.

Atle Nilsen

Nedrebygden Driftskredittlag

1938-67

Møtebøker

 

32.

Karin Stormo

Vestvågøygruppa

Av Norges Husmorforb.

1950-93

Protokoller, årsmeldinger

 

33.

Gerd Flakstad

Gravdal Røde Kors

1948-97

 

Omfatter også Ungdommens Røde Kors

34

Eivind Bolle

Petvik Tuberkulosefor

1934-55

Forhandlingsbok, regnskapsbøker

 

35

?

Losje ”Stamsund Fremtid”

1911-30

Stiftelsesprotokoll forhandlingsprotokoll,rituale for åpne logemøter

 

36

Gerd Flakstad

St. Georgs Gilde

1968-98

Protokoller, regnskap, foto

 

37

Åsa Elstad

Mållaget Heimhug

Vestresand

1913-19

2 Møteprotokoller

Startet som Borge mållag

38

Solveig Hagvåg

Håndballgruppa LOIF

1078 - 2000

Møteprotokoll 1978 – 1994 og

1996 - 2000

 

40

Atle Nilsen

Gårdsarkivet Rise

1735 - 1838

4 verdipapirer + oversettelse

 

41

Tor Christoffersen

Lofoten Budstikke

1896 – 1897

Nr. 16 og 18/96 og nr. 3/97

3 eksemplarer

42

Tor Christoffersen

Slektsoversikt

Fra 1650 og videre

Slekt lærer Christoffersen

 

43

Fra komm.arkivet

Lofoten Ungdomsfylking

1954 - 1966

Forhandl.prot.

Kassabok

Korrespondanse

 

44

Fra komm.arkivet

Fridheim Idrettslag

1947-58

1947-55

1947-51

Forhandl.prot.

Kassabok

Korrespondanse

Tegning idrettsb. Se også nr. 56.

45

Bjarne Jakobsen

Lofoten Krigsinvalideforen

ing

1982-87

Møteprotokoll

Regnskap

Korrespondanse

 

46

Leiv Selnes

Venstrelaget Valberg

1921-63

Køteprotokoll

Kassabok, Års-meldinger, div.

 

47

 

Fygle bl.kor

1947- 89

Møteprotokoller

 

48

 

Firma Gjert Opdøl

1953-58

Riskontro og statusbok

 

49

 

Ingolf Gjertsen

1952-67

Gårdsstambok, Regnskapsbøker

 

50

Asbjørn Ackerman

Fygle skolekorps

1962-77

Møteprotokoll

 

51

Kari Svendsen

Leknes husmorlag/Norges kv. og fam.lag

1985 - 2004

Protokoller, årsmeldinger og regnskap

Laget stiftet 1935, og nedlagt 2005

52

?

Fygle lyslag

1976-89

Div. dokumenter

 

53

Inger Myrland

Gravdal husmorlag

1947-2004

Møteb./kassab/ Årsmeldinger

 

54

Karin Stormo

Fridheim husmorlag

1940-

1996

Protokoller, årsmelding/vimpel

 

55

Laudith Tangstad

R/F «Fyrtårnet» Tangstad

1925-2009

Kassabok-korrespond. flagg

 

56

Funnet på Haukland skole

Fridheim Idrettslag

1947-1951

Korrespondanse

Se også nr. 44

57

Svein Kongsjord

Stamsund hotel

1925-34

Kassabok

 

58

Svein Kongsjord

Marius Evjebergs forlag

Noregs Ungdomslag

Noregs boklag

1950-65

 

1924

1938

 

Bøker av ulike forfattere

Skodespel

Skodespel

 

 

59

Svein Kongsjord

Landslaget for lokalhistorie

1982

Grunnl.mat.for boken Nord-Norge i nær fortid

Gesken var med i red.kom. Noe også fra VV.

60

Vestvågøy Museum

Valberg Pensjonistforening

1968-72

Årsmøter og styremøter

Levert fra museet

61

Haldis Waag

Vestvågøy Kirkeblad

1966-97

Kirkestoff, døde osv.

Innsamlet alle nummer