Styremøte 3. juni 2015

Referat fra styremøte i  VHL  03.06. 2015

Sagaveien 20

 

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, Karl A. Hansen,  Harrieth Restad, Sverre Gulbrandsen, Haldis Waag og Turid W Pedersen

 

 

Sak 40/15       Godkjenning av innkalling og saksliste

                        Godkjent.

 

Sak 41/15       Godkjenning av referat fra styremøtet 29.04.15  

                        Godkjent.

 

                        Orienteringssaker

 • Nytt nummer av Lokalhistorisk magasin er kommet.

 • Div stoff fra 2. verdenskrig, slik den ble opplevd her i Vestvågøy, ble kommentert. Bl.a. noe som Peter Flakstad og Ernst Zackariassen samlet i 1995.

   

   

  Sak 42/15       Narvik 1940

 • 10. juni blir det temakveld med Oddmund Joakimsen. Han vil snakke om krigen i Narvik og Lofoten/Vesterålen-bataljonen. Gunnar Myklevik blir særlig invitert. Arrangementet blir på videregående skole.

 • Skaftnesdagen. Programmet ble gjennomgått. Vi mener å ha en rimelig bra oversikt over mannskapet. Vi blir stadig færre. Men vi skal greie å gjennomføre arrangementet i år også, så får vi evaluere situasjonene etterpå.

   

  Sak 43/15       Tilbud om Islandstur i 2016. Lagets deltakelse?

                          Orientering fra Alf Ragnar Nilsen og Sigfus Kristmannsson om en mulig tur neste år.                    Vi kan være med å spre PR om turen,men ikke stå som direkte medarrangør.                                 Orientering må gis i god tid, allerede til høsten.        

   

  Sak 44/15       Eventuelt

 • Kalenderen. Problemer med dataprogrammet. Så godt som ferdig med å redigere. Tilbud på samme prisen som i fjor (1200 stk). Kanskje ferdig til Skaftnesdagen?

 • Arkivet til Lofotbruene er ferdig (16 timers arbeid).

 • Papirer/foto innlevert av den nye eieren av Charles Krogtofts hus på Gravdal. Avtale gjort med Haldis om arbeidet med det.

 • Mulig turdag til Krigsminnemuseet lørdag 29. august?

   

   

  Neste møte blir onsdag 26. august  2015  kl 18.30.

   

  Ord for dagen: Karl Botolfsen

   

   

   

  Turid W P

  referent