Styremøte 24. august 2016

Referat fra styremøte i  VHL  24.08.  2016

Møtet ble lagt ombord i «Hermes II» på tur fra Tangstad via Æsholmene tilbake til Tangstad

 

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, Karl A. Hansen, Eldar Andersen, Sverre Gulbrandsen, Kirsti Arctander, Turid W. Pedersen

 

Tusen hjertelig takk til de som tok oss med på denne fantastiske turen; skipper Bernhard Strandvoll, styrmann Johann Roger Pedersen og bestmann John Edvin Andersen.

 

Sak 26/16    Godkjenning av innkalling og saksliste

        Godkjent 

 

Sak 27/16    Godkjenning av referatet fra styremøtet 25. mai

   • Turid har hatt kontakt med den ansvarlige for slektsforskningsarbeidet i Vågan Historielag.De har sporadisk hatt kurs for databrukere. Men det meste arbeidet har foregått på den ukentlige økta på Svolvær bibliotek, torsdagene kl 17:30-19. Noen har hatt med egen PC, andre har fått bruke bibliotekets. Noe å tenke på for oss når nybiblioteket er «oppe og går».
   •  

        Referatet godkjent.

 

        Orienteringssaker

   • Wigum kan ikke ta et nytt temamøte om Gerhard Schøning i forbindelse med overrekkelsen av bildet, malt av Scott Thoe. Tidspunkt for overrekkelsen er ikke fastsatt.
   • Skaftnesdagen 2016. Overskuddet for VHL ble 9.453 kr. 
   • Fin artikkel i Avisa Lofoten om årets kalender. Kalendergruppa ble fokusert i artikkelen. Bra!
   • Div. forespørsler både om gravminner (tidl. Registreringer) og slektshistorie.

 

 

Sak 28/16    Aktivitetsprogram for høsten 2016

   • Turen til Bergsøyene ble avlyst pga uklar forberedelse. Dessuten passet det ikke med flo og fjære. Turen tar vi til våren.
   • Vi har allerede nevnte Gerhard Schøning-arrangement.
   • Vi forsøker å få til en tur Uttakleiv – Hauklandsstranda via de merkede turløypene.
   • Temakveld om sjeldne fornavn. 
   • Er det mulig å få til en tur til Borgvær i sept i høst? John Ragnvald Johnsen kan være med som kjentmann. Vi kunne leie Hermes  II. Pga begrenset kapasitet, må dette bli en påmeldingstur hvor deltakerne  betaler en egenandel. Muligheten undersøkes. Værforbehold. 
   • Mulig tur Vestvågøya rundt neste år med Hermes II? 

 

Sak 29/16    Kommunedelplan. Forslag om støtte til turløype for eldre

        Kolbjørn har for flere år siden tatt et initiativ i fht partiene i Vestvågøy kommune om å få en tur- og aktivitetsvei langs Haldsvågen. Nå har han         igjen tatt opp ideen i forbindelse med høringen om ny kommuneplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. 

            Området langs Haldsvågen gir nærhet til sjøen, her bor mange eldre som har vansker med å ta seg ut til etablerte turterreng og det kan         også gi en trivsels- og helsegevinst for stedets beboere, selvsagt ikke bare for de eldre.             

            Forslaget går ut på at VHL  gir kr 50.000 som en 40-årsjubileumsgave til dette prosjektet. Tilbudet trekkes tilbake dersom prosjektet ikke kan realiseres.

        

        Vedtak: Medlemmene støtter initiativet.

 

Sak 30/16    Gjennomgang av tidligere behandlet testamente

        Ca. halvparten av innboet i huset er flyttet til et sikkert lagerbygg. Registrering vil bli foretatt når alt av innboet er flyttet ut.

 

Sak 31/16    Økonomisk status / Medlemskampanje- /  status

        Budsjett 210.000 i medlemsinntekt. Vi har fått inn 206.000. Vi har hatt en annonsekampanje i Avisa Lofoten, liten respons. 

 

Sak 32/16    Eventuelt

   • Skal vi ikke åpne ei FB-side for VHL?
   • Mulig for en historieinteressert 17-åring til å ha et innlegg på et av våre styremøter? Flott!!
  •  

Neste møte blir onsdag 21. september  2016  kl 18:30. 

 

Turid WP

referent