Styremøte 21. februar 2018

REFERAT FRA STYREMØTET 21. FEBRUAR 2018

 

Sagaveien 20, Leknes  kl. 18.30.

 

Til stede: Kolbjørn, Gunnlaug, Eldar, Anita, Haldis og Sverre

 

Sak 5/18   Innkalling og saksliste                

                       Godkjent.

 

Sak 6/18   Konstituering

                       Gunnlaug ble valgt til nestleder og Anita til sekretær.

                       I tillegg ble det valgt arbeidsutvalg bestående av Kolbjørn, Gunnlaug og Eldar

 

Sak 7/18   Protokoll fra møtet 17.1.18. Protokoll fra åsmøtet 2018.

                  Orienteringssaker.

                        Protokoll fra styremøte 17.1.18 ble godkjent.

                        Protokoll fra årsmøtet 31.1.18 ble godkjent med retting av årbokredaksjonen.

                        Grethe Lill Larssen skal stå som medlem i stedet for Karl Johan Solheim.

 

                        Orienteringssaker:

                       - Henvendelse fra A. Stavem 21.1.18 ang. seilskøyter/1- og 2-pinner.

                      - 1.mars sendes ut regninger for 2018 til 575 medlemmer.

                       - 1500 stk boblekonvolutter er bestilt. 

                       - Invitasjon fra Kristin Lindberg om å  bli med på folkehelseuka 9.-15. april.  Eldar

                         ser på det.

                       - Henvendelse fra Sigfus Kristmannsson, Lofoten Matpark, ang. Destinasjon Ballstad.

                         Ønsker møte med lederen.

                       - Forespørsel fra Tjeldsund Historielag.  Ønsker foreleser om Gerhard Schønning

                         ca. 20.april.  Eldar/Karl Johan drar.

                      - Orientering ang oppstart av slektsarbeid med møteplass på  Biblioteket v/Kirsti         

                      - Arbeidsutvalget ser på saken på neste arbeidsmøte.

                      - Henvendelse fra Nordland fylkeskommune ang. russefangeleirene. Ses nærmere på.

 

Sak 8/18   Gjennomgang av aktivitetsprotokoll.

                 Gjennomgått og vedtatt.   Skaftnesdagen/Vestvågøy museum vurderes.

 

Sak 9/18   Heimesida

                 Styret ble orientert om arbeidet med heimesida.

 

Sak 10/18  Utlån av maleri.

                  Saken tas opp på et senere møte.

 

Sak 11/18  Eventuelt.

                  Det er tatt backup av datamaskinen til Historielaget.

                        Neste møte berammet til 14.mars kl. 18.30.

 

Møtet avsluttet kl. 21.30.                                         ref:  Anita Dunvold