Styremøte 16. januar 2013

 

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, Ottar Løvdal, Karl Botolfsen, Sverre Gulbrandsen, Haldis Waag, Kirsti Arctander og Turid W Pedersen. Regnskapsfører Lisbeth Klausen deltok på hele møtet.

 

Sak 1/13          Godkjenning av innkalling og sakliste

                       Godkjent

 

Sak 2/13          Godkjenning av protokoll fra møtet 18.10.12

                       Referatet godkjent.

            Orienteringssaker:

  • Takk fra Gunn for blomst til 70-årsdagen.
  • Oversikten over bøker fra Marius Evjebergs forlag legges på heimesiden.
  • Nytt nr av ”Ballstadværingen”.
  • Hilsen og takk fra Andøy historielag med to eks av deres årbok.
  • Ingen respons på oppropet i avisene om steinbakerovner.
  • Lite hefte om Storfjord skole 100 år, utgitt i 1995, mottatt.
  • Invitasjon fra Ballstad fiskerlags 80-årsjubileum før jul -12.
  • Sigbjørn Lauritsen tipser oss om å lage en link fra referatet fra minneprogrammet på Borg om Kåre Ringstad, til NRKs distriktsside  hvor de har intervju med ham.

 

Sak 3/13          Årsmelding 2012

Forslaget fra formannen ble gjennomgått og godkjent. Likeså aktivitetsplanen for 2013. Legges fram på årsmøtet.

 

Sak 4/13          Regnskap 2012 og budsjettforslag for 2013

Regnskapet viser et underskudd på vel 59.000 kr. Det utarbeides et budsjettforslag. Alt legges fram på årsmøtet.

 

Sak 5/13          Forslag på kontingent 2013

                       Vi foreslår å øke kontingenten til 350 kr.

 

Sak 6/13          Årsmøtet 2013

            Møteledelse - Karl

            Sekretær - Turid

            Innkomne saker – ingen saker fra medlemmene

            Lovendringer – vi ser på betegnelsen ”slektsforskningsleder”. Enklere tittel?

Valgkomite – et av medlemmene vil gjerne bli byttet ut. Vi må tenke på hvem vi skal foreslå.

 

Sak 7/13          Eventuelt

En grufull natt på hvelvet. Dikt om da 3 mann fra Garnes omkom på havet 26. nov 1901. Noe for årboka?

 

Neste møte blir onsdag 27. februar -13 i Sagaveien.

 

Turid 

referent