INNKREVING AV MELEMSKONTINGENT FOR 2020

Innkreving av medlemskontingent for 2020 er i gang.

Det ser ut til at  melom 70 og 80 medlemmer ikke har betalt kontingenten for i år. til tross for 

primærutsending og  1.gangs purring. Ca 65 % av driftsmidlene kommer fra medlemmene. 

Vi håper at de som leser dette og kanskje har glemt å betale inn kontingent, finner fram giroen og 

støtter laget. Vi er inne i en vanskelig tid nå, men vi alle håper på en normalisering om ikke lenge.

Vestvågøykalenderen 2021 og årboka LOFOTR 2020 er under arbeid. 

Vennlig hilsen

Kolbjørn Bugge

leder VHL