STYREMØTE ONSDAG 11.APRIL KL.18.30

Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave

 

STYREMØTE ONSDAG 11.APRIL KL.18.30

SAKSLISTE:

Sak 12/18 Innkalling og saksliste. Styreprotokoll 21/2.

Orienteringssaker.

Sak 13/18 Brennende minner/evaluering. Videre

arbeid.

Sak 14/18 Aktivitet fram til aug.

Sak 15/18 Høynes-arkivet.

Sak 16/18 Henning på Holmen/ nytt opplag?

Sak 17/18 Eventuelt

 

Kolbjørn