BRENNENDE MINNER"

Den 21.3. kl 18 er det førpremiære på dokumentarfilmen  "Brennende minner"

som handler om situasjonen i Finnmark og nord-Troms i 1944, der befolkningen ble drevet fra sine hjem

av okupasjonsmakten og ble flykninger i eget land. Historielaget anbefaler alle som kan om å

se filmen ved å møte opp.