Skaftnesdagen 2017.

Skaftnesdagen 18. juni kl. 12.00 - 15.00.
 

Tradisjonell Skaftnesdag med tørrfiskvraking ved Rolf Jentoft og om knuter ved Børge Iversen. 

"Ord for dagen" ved Harold Holtermann. 

Visning av brodering og og spinning. 

Salg av kaffe, vafler, rømmegrøt m.m.

Konkurranser for barn. 

Inngang: Kr. 50,-/ 30,-

Ta hensyn i forbindelse med parkering.