Herbjørn Alstad til minne.

 

Det er alltid vemodig å oppleve at personer, som vi over tid har hatt så god kontakt og vennskap med, forlater oss.  Slik var det også med Herbjørn Alstads bortgang, etter lenge tid med helseplager.

Herbjørn var en helstøpt vestvågøyværing, eller rettere sagt borgfjæring, oppvokst på Alstad, som han var. Han var en som tok et tak for å komme seg frem i livet og også fikk gjort mye.

Dette har Johannes Hope skrevet så fint om i sine minneord og sagt i sin tale under begravelsen. De to arbeidet sammen i årbokredaksjonen i Vestvågøy Historielag. Og nettopp det med Herbjørns lokalhistoriske kunnskaper er det vi gjerne vil trekke fram, blant mange andre gode egenskaper. Han har vært en stor støttespiller for å gjøre vår lokalhistorie kjent. Et mangfold av artikler om interessante hendelser og temaer i vårt nærområde. Han var fullpakket av historier, hadde sansen for å lagre de og fortelle de videre. Og han så både det alvorlige og det humoristiske i historiene. Hans gode humor finner vi bl.a.igjen i den historien om byggingen av Sundklakkbrua, som vi kan lese om i siste utgave av årboka. Han hadde mye mer å gi, men han måtte trappe ned arbeidet i årbokredaksjonen for en tid siden.

På siste årsmøte i Historielaget den 25.januar var han tilstede og ble valgt til å underskrive protokollen. På sykehuset fikk han besøk av lagets sekretær, der vi fikk hans underskrift for at alt var i orden. Et siste oppdrag for laget, som vil bli stående.

Det var bare slik Herbjørn var. En av våre store bidragsytere til øyas historie er borte. Med stor takk for hans innsats, lyser vi fred over hans gode minne.

Kolbjørn Bugge, leder i Vestvågøy Historielag