Styremøte Sagaveien 20, Fygle 8. februar kl. 18.30.

 

VESTVÅGØY HISTORIELAG – STYREMØTE 8.FEBRUAR 2016 

Sagaveien 20 , kl. 18.30

SAKSLISTE:

Sak  4.17.  Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak  5.17 . Konstituering

Sak  6.17.  Godkjenning av protokoll – styremøte fra 11.1.

                   Godkjenning av årsmøteprotokoll fra 25.1.

                   Orienteringssaker.

Sak  7.17.  Aktivitetsprogram 2017- gjennomgang.

Sak  8.17.  Eventuelt. 

 

Vi vil bearbeide aktivitetsprogrammet spesielt.

Vi ønsker nyvalgt vararepresentant Anita Dunvold velkommen.

 

Kolbjørn Bugge

leder