INFORMASJONSMØTE OM GAMMEL KIRKESTI I GRAVFJELLET

Skjer i Klubbhuset, Ballstad 24.4. kl.17.