Minneord om Ernst Zackariassen.

ET VANDRENDE OG LEVENDE LEKSIKON BLIR IKKE LENGER Å SE I LEKNES GATER.

Minneord om vår gode venn Ernst Zackariassen (1926-2015).

 

STYREMØTE 13.4. KL.18.30

STYREMØTE I VESTVÅGØY HISTORIELAG

ONSDAG 13.4. KL.18.30 I SAGAVEIEN 20

SAKSLISTE:

Sak  12/16  Godkjennelse av innkalling og saksliste

KONSTITUERENDE STYREMØTE

Minner om styremøte 9.mars kl.18.30 i Sagaveien 20.

Saksliste følger

STYREMØTE 13.01.2016 KL.18.30

Minner om styremøte 13.01.2016 kl.18.30 i Sagaveien 20.

Saksliste:

Sak 1/16  Innkalling og saksliste

Sak 2/16  Referat fra møtet 25.11.15. Orientering.

Sak 3/16  Årsmøtet 2016. Gjennomgang av:

VED ENDEN AV 2015

Vestvågøy Historielag vil ønske alle gamle og nye medlemmer en riktig god julefeiring, gjerne

med litt historisk sus og og også med et ønske om at   2016 bli et givende år.

Kolbjørn Bugge

leder VHL

VÅR ÆRESMEDLEM ERNST ZACKARIASSEN ER DØD -89 ÅR GAMMEL.

Vår æresmedlem døde 15.november etter at han for ca. 9 måneder siden ble rammet av sykdom.

Ernst har vært en mangeårig og  ivrig medarbeider i det lokalhistoriske miljøet i Historielaget, med

STYREMØTE 25.11.2015 KL 18.30 I SAGAVEIEN 20

SAKSLISTE:

Sak 60/15  Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 61/15  Godkjenning av protokoll fra siste møte. Orientering.

Sak 62/15  Godtgjørelse av tillitsvalgte

Sak 63/15  Lovendring. Sak 8 på Årsmøtet

Pages

Subscribe to Vestvågøy Historielag RSS