Gerhard Schøning - hvem var han?

Gerhard Schøning. Klikk deg inn på denne siden, og bli kjent med ham:

http://www.wangensteen.net/Bibliotek/schoening/index.html 

 

ÅRSMØTE 29.JANUAR 2014 KL.19 PÅ SURPRISE, LEKNES

SAKSLISTE:

1.  Åpning ved leder.

2.   Konstituering - valg av møteleder og sekretær

3.   Årsmelding 2013

4.   Regnskap 2013

5.   Kontingent 2014

6.   Budsjett  for 2014 

7.   Aktivitetsplan 2014

STYREMØTE ONSDAG 15.JANUAR 2014 KL. 18.30

Styremøtet i Sagaveien 20. kl 18.30 Siste styremøte før ÅRSMØTET 29.JANUAR 2014 på Surprise, Leknes kl 19.00

SAKSLISTE:

Sak   1/14   Godkjenning av innkalling og saksliste.

FORSLAG TIL KANDIDAT TIL Å BEKLE NORWEGIANS FLYHALER

Jeg har tillatt meg å foreslå GERHARD SCHØNING som kandidat til å bekle flyhalen på Norwegian-fly.

Kalendermøte

Kalendermøte kl. 17.30 i Sagaveien 20.

TEMAKVELD OM ISLANDSTUREN 2.-9.7.2013

Historielaget var på en eventyrlig tur på Island i tiden 2.-9.7 i år, der målet var å besøke stedet der landnåmskvinnen Turid Sundfylleren fra Hålogaland bosatte seg. Stedet heter Bolungarvik og ligger i Isafjorden. Temakvelden blir i kommunestyresalen i Rådhuset på Leknes den 30.10. kl .18.

Styremøte i Sagaveien 20 23.10.13 kl 18.30

STYREMØTE 23.10.2013 KL 18.30 I Sagaveien 20

Saksliste;

39/13 Godkjenning av innkallling og saksliste

40/13 Godkjenning av referat fra siste møte. Orienteringssaker.

41/13 Temakveld om Islandsturen 30.10

Pages

Subscribe to Vestvågøy Historielag RSS