STYREMØTE 29.4.KL.18.30

VESTVÅGØY HISTORIELAG

STYREMØTE 29.APRIL. KL.18.30. Sted: Sagaveien 20

 

Saksliste:

ISLANDSTUREN 5.-12.JULI 2015 ER AVLYST

På grunn av liten interesse for sagaturen til Island,  ble den avlyst.

Vi prøver kanskje neste år.

ARRANGEMENT MED "SPROSSA" OG FORTIDSMINNEFORENINGEN PÅ BALLSTAD 21.MAI

Vestvågøy Historielag gjør medlemmene oppmerksom på dette arrangementet som handler om å ta vare på den lokale kulturarv, som også er

Fortidsminneforeningens formål. Kåsør er Else "Sprossa" Rænnevig.

FOLKEMUSIKALSK FESTAFTEN I VALBERGSTUA

Søndag 22.mars kl 19.00 blir det temakveld med folkemusikk med Nappstraumen Spelmannslag

i Valbergstua. Et rikholdig program med musikk og dans. Kaffeserververing.

Årsmøtet 2015

Referat fra Årsmøtet i Vestvågøy historielag 28. januar 2015

 

Møtet ble holdt på Surprise kafe, Leknes, med 55-57 deltakere til stede.

 

Sak 1 Åpning ved leder Kolbjørn Bugge

Lederen ønsket velkommen og gav ordet til Haldis Waag som leste diktet «Vår rare verden» av Kåre Ringstad, skrevet til historielagets årsmøte 20. april 1989. Diktet gav oss et gjenkjennende tilbakeblikk på mange aktuelle saker, både lokale og internasjonale.

 

Sak 2 Konstituering

SAGATUR TIL ISLAND 5.-12.JULI 2015 AVLYST

TUREN BLE AVLYST P.G.A. LITEN INTERESSE.

 

 

Pages

Subscribe to Vestvågøy Historielag RSS