FISKET SOM RETTIGHET FOR FOLKET. I FORTID OG NÅTID: FRA RANET AV ODELEN TIL RANET AV ALLMENNINGEN.

VEST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE ONSDAG 23.SEPTEMBER KL 18.00 I AUDITORIET

KÅSØR: PETER ØREBECH, professor i rettsvitenskap ved UiT.

STYREMØTE 26.august

 

STYREMØTE 26.AUGUST 2015

STED: SAGAVEIEN 20 kl.18.30

 

SAKSLISTE.

Sak 45/15  Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 46/15  Godkjenning av protokoll fra siste styremøte. Orienteringsaker.

Skaftnesdagen 2015

 

TILBAKE I TID OG TILBAKE TIL SKAFTNES.

Av Kolbjørn Bugge, leder Vestvågøy Historielag

SKAFTNESDAGEN 2015

Årets Skaftnesdag arrangeres søndag 21. juni med åpning kl.12

Om KYSTKVINNEN.

Etter åpningen er det mulig å kjøpe rømmegrøt, kaffe, vafler og klappekaker.

Krambua er åpen i brygga. I år er det mulig å kjøpe "Lofotens Gull" - en lokalhistorisk bok

Styremøte 3. juni 2015

Referat fra styremøte i  VHL  03.06. 2015

Sagaveien 20

 

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, Karl A. Hansen,  Harrieth Restad, Sverre Gulbrandsen, Haldis Waag og Turid W Pedersen

 

 

Sak 40/15       Godkjenning av innkalling og saksliste

                        Godkjent.

 

Sak 41/15       Godkjenning av referat fra styremøtet 29.04.15  

                        Godkjent.

 

                        Orienteringssaker

STYREMØTE ONSDAG 3.JUNI KL.18.30

Saksliste følger.

"NARVIK 1940 OG OM LOFOTEN/VESTERÅLEN-BATALJONEN/ HYLDMOBATALJONEN"

Foredragsholder: ODDMUND JOAKIMSEN.- lege og krigshistoriker.

Sted: Vest-Lofoten Videregående Skole/auditoriet ONSDAG 10.JUNI kl. 19.00

Joakimsen har skrevet bok om hendelsene i Narvik vårdagene i 1940 og har senere vært mye engasjert  som

Pages

Subscribe to Vestvågøy Historielag RSS