Årbok og kalender er på vei.

av Steinar Nilsen, 13. november, 2022
Forside Årbok 2022

Årbok for 2022 og Kalender for 2023 ble levert posten i uke 45 og er nå på vei til våre medlemmer.
I et forsøk på å redusere portoutgiftene våre, så har vi i år prøvd å nå så mange som mulig med kontingent-fakturaen ved å bruke E-post i stedet for vanlig brev.   Vi erfarer at en del postadresser og E-postadresser til våre medlemmer er forandret uten at vi har blitt orientert.  Derfor har vi bedt vårt firma som vi benytter til til medlemsregistrering og fakturering, til å oppdatere medlemsregisteret så langt det er mulig.  Nå er denne jobben utført og vi håper nå at vi har sendt ut våre produkter til våre medlemmers rette postadresse.

Skulle det gå uforholdsmessig lang til før dere har forsendelsen i hende så er det bare å ta kontakt
pr E-postadressen vår  vhl@live.no .