Årsmøte 2022

av Steinar Nilsen, 14. januar, 2022

Årsmøte 2022 avvikles torsdag 21. april kl. 1800 på Sennesvik Grendehus.
(Ved ankomst Sennesvik fra Ramsvik, ta til høyre mot Ure ved veikrysset.
Etter 3-400 meter, ta til høyre og da ligger Grendehuset rett frem)
 

P.g.a. Pandemien har tidspunktet for de siste årsmøter vært forskjøvet en del.
For å holde en viss avstand mellom årsmøtene så blir årsmøtet for 2002 avviklet i 
april.  Årsmøtet for 2023 blir avviklet i januar og da er vi ajour i henhold til statuttene.