Ny Hjemmeside for VHL

av Steinar Nilsen, 14. januar, 2022

 Husk å alltid klikke på  "Uthevet Overskrift" på hvert innlegg på hjemmesiden for å lese hele innlegget og eventuelt åpne en link. 

Vår hjemmeside har i hele Corona-perioden vært inaktiv. 
På en måte var dette beleilig i og med at aktiviteten har blitt så begrenset som den har blitt.
Nå er vi oppe igjen, dog ikke så "fancy" ennå, men vi skal få justert og pyntet på den etter hvert.   Menyvalget er omtrent som det var på den gamle siden.  
Vi tar sikte på å etterfylle med aktuelt stoff/nyheter, samt annonsering når det det foreligger.