ÅRSMØTET I VESTVÅGØY HISTORIELAG.

Med bakgrunn i den pågående pandemi og de restriksjoner som nå er kommet fra sentralt hold, finner styret det vanskelig å gjennomføre årsmøtet som planlagt den 27.januar. Dette vil bli vurdert etter hvert. Kanskje må møtet utsettes, men det skal i så fall bli annonsert.

I mellomtiden får vi glede oss med årboka og kalenderen som er sendt ut til medlemmene og ellers er i salg.

NB! DET VISER SEG AT NOEN MEDLEMMER KONTAKTER OSS FORDI DE IKKE HAR MOTTATT PAKKEN MED ÅRBOK OG KALENDER.

      Ta kontakt med laget (90692113) dersom det er noen som lurer på hvor pakken er blitt av. Tror Posten har hatt for mye å gjøre i tiden før jul.