ÅRSMØTE I VHL 27,januar 2021

Årsmøtet blir avholdt onsdag 27.januar på Trappa Cafe, Skulbrugården

Starter kl 18.00

Saksliste;

1. Åpning

2. Konstituering

3, Årsmelding 2020

4, Regnskap 2020

5. Kontingent 2021

6. Budsjett 2021

7. Arbeidsplan 2021

8. Innkomne sakwer

9. Lovendring

10.Valg etter vedtektene

 

Saker som ønskes tatt opp på mætet må være styret i hende innen 10. jabuar til vhl@live.no/Sagaveien 20, 8370 Leknes

 

Styret i VHL