STYREMØTE

Neste styremøte blir onsdag 25.november kl.18.30 i Sagaveien 20.

Saksliste følger.