ÅRSMØTE TIRSDAG 28.1.2020 kl.18 NB! MERK ENDRING AV DAG.

STED: TRAPPA KAFE, LEKNES

SAKSLISTE:

1. ÅPNING V/LEDER

2. KONSTITUERING

3. ÅRSMELDING 2019

4. REGNSKAP 2019

5. KONTINGENTFASTSETTING 2020

6. BUDSJETT 2020

7. ARBEIDSPLAN 2020

8. INNKOMNE SAKER

9. LOVENDRING

10. VALG ETTER VEDTEKTENE

 

Saker til behandling på årsmøtet må være styret i hende innen 10.1. E-post: vhl@live.no