STYREMØTE 6.11.KL.18.30 I SAGAVEIEN 20

SAKSLISTE:

Sak 53/19 Innkalling og saksliste. Referat fra siste styremøte og orienteringssaker.

Sak 54/19 Medlemsstatus.

Sak 55/19 Neste aktivitet 21.11.

Sak 56/19 Fotoarkivet og arkivet.

Sak 57/19 Førjulssalg av bøker og kalendere. kapre nye medlemmer.

Sak 58/19 Årsmøtet 2020.

Sak 59/19 Eventuelt.