ÅRSMØTE 31.JANUAR 2019 KL.18.00 på Trappa Cafe, Skulbrugården

Årsmøtet i VHL blir den |31.januar 2019 kl.1800 på Trappa Cafe, Skulbrugården. NB!

Innkalling sammen med saksliste er sendt medlemmene i forbindelse med utsending av årbok og kalender.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret skriftlig  i hende innen 10.januar 2019.

E-post: vhl@live.no / vestvågøy Historielag, Sagaveien 20, 8370 Leknes

Saksliste:

1.Åpning

2.Konstituering

3.^rsmelding 2018

4.Renskap 2018

5.Kontingentfastsetting 2019

6.Budsjett 2019

7.Arbeidsplan 2019

8.Innkomne saker

9.Lovendring

10.Valg