STYREMØTE I JUNI

Neste styremøte er onsdag 20.juni kl. 18.30.

Saksliste og sted kommer senere.