STYREMØTE 21.2.KL.18.30 SAGAVEIEN 20

SAKSLISTE:

Sak 5/18 Innkalling og saksliste.

Sak 6/18 Konstituering.

7/18 Protokoll fra møtet 17.1. Protokoll fra årsmøtet 2018. Orienteringssaker.

Sak 8/18 Gjennomgang av aktivitetsprotokoll. Fordeling av oppgaver.

Sak 9/18 Heimesida.

Sak 10/18 Utlån av maleri.

Sak 11/18 Eventuelt

 

Kolbjørn B.