Styremøte 15. november 2017

 

STYREMØTE ONSDAG 15.NOV. KL.18.30 I SAGAVEIEN 20

SAKSLISTE:

Sak 42/17 Innkalling og saksliste – godkjenning

Sak 43/17 Referat fra siste styremøte - orientering

Sak 44/17 Jubileumsmarkering Borg- evaluering- sluttregnskap

Sak 45/17 Kort referat fra regionsmøtet i Lødingen 26.sept.

Sak 46/17 Godtgjørelse til tillitsvalgte

Sak 47/17 Beskjed til valgkomiteen

Sak 48/17 Aktiviteter i november

Sak 49/17 Orkana Forlag 25 år – temasamarbeid juni 2018

Sak 50/17 Arkivet til VHL – nedsetting av arbeidsgruppe

Sak 51/17 Årsmøtet 31.jan. 2018- Surprise, Lofotsenteret

Sak 52/17 Eventuelt

 

Kolbjørn