Styremøte 20.09.2017

 

 

STYREMØTE  ONSDAG 20.9. KL.18.30  I SAGAVEIEN 20.

Saksliste:

Sak   36/17 Godkjenning av innkalling,  saksliste og referat fra siste styremøte. Orienteringsaker.

Sak   37 /17 Jubileumsmarkering 13.10. Gjennomgang av program.

Sak   38/17  Evaluering av siste tematur og temakveld.

Sak   39 /17  Medlemsstatus/ kontingent 2018.

Sak   40 /17  Rydding i Sagaveien 20 i høst.

Sak   41 /17  Melding til valgkomiteen.

Sak   42/17   Innkjøp av scanner

Sak  43 /17  Eventuelt

Saker som ønskes tatt opp på møtet kan meldes inn til undertegnede.  90692113/kolbugge@online.no