Styremøte 19. april 2017

 

STYREMØTE 19.4 KL.18.30

Sagaveien 20

 

Saksliste:

Sak 14/17   Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak15/17   Godkjenning av protokoll fra siste styremøte. Orientering.

Sak16/17   Evaluering av konferansen på Borg 25.3.

Sak17/17   Aktiviteter fram til og med august 2017

Sak18/17   Høstens aktiviteter

Sak 19/17   Skaftnes 2017. Arbeidsfordeling. Tema?

Sak20/17   Medlemsstatus/innkommet kontingent.

Sak21/17   Tillitsvalgte 2018?

Sak 22/17   Eventuelt

 

Ord for dagen: Gunnlaug