Styremøte 30. november 2016

STYREMØTE I VESTVÅGØY HISTORIELAG

ONSDAG 30.11.KL.18.30    Sagaveien 20.

Saksliste:

Sak   45/16 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak   46/16 Godkjenning av referat fra styremøte 26.10.

                     Orienteringssaker.

Sak   47/16 Arbeidsplan 2017

Sak   48/16 Årsmelding - innspill

Sak   49/16 Tillitsvalgte 2017

Sak   50/16 Eventuelt

 

Kolbjørn