STYREMØTE 24.8.2016

Vi møtes ved rådhuset kl. 16.00 og kjører sammen til Tangstad, hvor vi skal ha møtet på Hermes II. 

Hvis været blir bra drar vi til Æsholman. 

 

STYREMØTE I VESTVÅGØY HISTORIELAG.

ONSDAG 24.8.2016 KL14.45

Sted: Tangstad. Hermes ll

SAKSLISTE:

Sak 26 /16 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 27/16 Godkjenning av referat fra siste styremøte. Orienteringssaker.

Sak 28/16 Aktivitetsprogrammet høst 2016.

Sak 29/16 Kommunedelplan. Forslag om støtte til turløype for eldre.

Sak 30/16 Gjennomgang av tidligere behandlet testament.

Sak 31/16 Økonomisk status/Medlemskampanje-/status

Sak 32/16 Eventuelt

 

Kolbjørn