STYREMØTE 13.4. KL.18.30

STYREMØTE I VESTVÅGØY HISTORIELAG

ONSDAG 13.4. KL.18.30 I SAGAVEIEN 20

SAKSLISTE:

Sak  12/16  Godkjennelse av innkalling og saksliste

Sak  13/16 Godkjennelse av referat fra siste styremøte. Orienteringssaker.

Sak  14/16 Behandling av sak 11/16. 

Sak  15/16 Medlemstatus/ økonomistatus

Sak  16/16 Aktiviteter/ Skaftnes

Sak  17/16 Tillitsvalgte

Sak  18/16 Eventuelt

 

 

 

Kolbjørn Bugge

Leder VHL